MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Informacja dot. przeniesienia DWS z Bydgoszczy do Warszawy
2007-10-25

W resorcie obrony narodowej poddano szczegółowej analizie operacyjne wymagania w zakresie dyslokacji Dowództwa Wojsk Specjalnych wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

Przeanalizowano również możliwość sprawowania przez Dowódcę Wojsk Specjalnych funkcji dowodzenia, szkolenia i zarządzania podległymi jednostkami w procesie ich wszechstronnego przygotowania do realizacji zadań zgodnie z przeznaczeniem.
W wyniku tych prac, na wniosek dowódcy Wojsk Specjalnych, minister obrony narodowej podjął decyzję o zmianie dyslokacji Dowództwa Wojsk Specjalnych oraz określił miejsce stacjonowania nowo tworzonych jednostek wsparcia i zabezpieczenia w garnizonie Warszawa.
Podstawowym czynnikiem, który miał wpływ na podjęcie tej decyzji było zapewnienie maksymalnej szybkości reagowania w sytuacjach kryzysowych państwa, a zwłaszcza w sytuacji zagrożenia terrorystycznego oraz związaną z tym koniecznością bezpośredniej współpracy i koordynacji działań Dowództwa Wojsk Specjalnych z ośrodkami decyzyjnymi państwa. "O lokalizacji danej jednostki organizacyjnej powinien decydować interes wojska i warunki operacyjne, a nie okręg wyborczy z którego pochodzi dany minister obrony narodowej, tak jak to miało miejsce kilka razy w przeszłości", powiedział minister Aleksander Szczygło.
Ponadto, decyzja ministra ON przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku jednostek Wojsk
Specjalnych w jednym kompleksie koszarowym oraz usprawni realizację zabezpieczenia logistycznego. Odnosząc się do przykładu państw zachodnich, gdzie dowództwa wojsk specjalnych są umieszczane poza stolicą, szef resortu ON stwierdził, iż "tego typu porównania świadczą o nieznajomości tematu. Musimy pamiętać o znacznej przewadze technologicznej naszych zachodnich sojuszników, która pozwala na lokowanie rodzajów wojsk w dowolnym miejscu w kraju."

Biuro Rzecznika Prasowego MON
tel. 022 6871864, 6871786
fax. 022 6871444

MON-FB
MON-Tweet