MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Dzień Podchorążego w WAT
2007-11-29

28.11. Warszawa. Uroczystym apelem podchorążych, zaprzysiężeniem warty honorowej i złożeniem wieńców przed popiersiem Piotra Wysockiego rozpoczęły się w Łazienkach Królewskich obchody Dnia Podchorążego i 177. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego.

Dalsze uroczystości odbywały się pod Grobem Nieznanego Żołnierza, a wieczorem w katedrze polowej WP odprawiona została msza św. w intencji podchorążych.

W godzinach porannych, w sali Kolumnowej WAT, odbyło się spotkanie władz Akademii z 24 podchorążymi wyróżniającymi się w nauce i dyscyplinie oraz laureatami konkursu o nagrodę Rektora na najlepszą pozaprogramową pracę naukową studenta WAT. Laureatami zostali:
- stypendium I stopnia otrzymali: Paweł Dębski  i  Krzysztof Kaźmierczak z Koła Naukowego Mechatroników - za pracę nt. „Symulator kabiny samolotu pasażerskiego Boeing 737 NG”, przygotowaną pod kierunkiem dr. inż. Zdzisława Rochali. - stypendium II stopnia otrzymali: Jack Rosochacki  i Michał Sawicki z Koła Zainteresowań Cybernetycznych za pracę nt. „RADTechnology jako autorskie rozwiązanie w dziedzinie wytwarzania aplikacji internetowych” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Tomasza Tarnawskiego, oraz Artur Chołuj  i Marcin Nita z Koła Naukowego Chemików za pracę nt. „Otrzymywanie i badanie nowego materiału wybuchowego – triazotanu 7-nitro-2,4,9-trioksatricyklo{3.3.1.13,7}dekan-6,8,10 -triolu (NTD)”, przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Cudziło  i mgr. inż. Mateusza Szali. - nagrody III stopnia otrzymali: Przemysław Korzyński z Koła Naukowego Elektroników za pracę nt. „Implementacja protokołu WRCP z wykorzystaniem sterownika MadWiFi” wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Jacka Jarmakiewicza; Sławomir Dyjak z Koła Naukowego Fizyków za pracę nt.: „Spaleniowa synteza nanostrukturalnych proszków molibdenu, tantalu i wolframu” przygotowaną pod kierunkiem dr. hab. Stanisława Cudziło; Wojciech Polkowski z Koła Naukowego „Inżynieria materiałowa” za pracę nt. „Analiza stabilności strukturalnej i żaroodporności stopów na osnowie uporządkowanej fazy międzymetalicznej Ni3AL”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Pawła Jóźwika.
- wyróżnienia trafiły do Katarzyny Wierzbickiej i Bartłomieja Kraszewskiego z Koła Naukowego „Geopixel” za pracę nt. „Wykonanie trójwymiarowego modelu budynku Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji” przygotowaną pod kierunkiem mjr. dr. inż. Michała Kędzierskiego oraz do Radosława Kołodziejskiego z Koła Naukowego „Budownictwo” za „Projekt rewitalizacji galerii komunikacyjnej w budynku mieszkalnym”, wykonany pod kierunkiem dr. inż. Sławomira Onopiuka.

Kulminacją porannych uroczystości było – zgodne z tradycją - przekazanie władzy w Akademii podchorążym. Honorową władzę na Dzień Podchorążego objęli:

komendant WAT - kpr. pchor. Piotr DZIETWOJ zastępca komendanta - kpr. pchor. Jolanta POŁEĆ prorektor ds. naukowych - kpr. pchor. Piotr KĘDZIERSKI prorektor ds. kształcenia - szer. pchor. Michał SIŁACZUK kanclerz WAT - szer. pchor. Paweł GONTARZ pełnomocnik ds. studenckich- szer. pchor. Kamil ILBA kierownik kursu słuchaczy - kpr. pchor. Anna KRZYSZTOŃ oficer dyż. WAT - kpr. pchor. Krzysztof MISZKURKA dowódca warty - kpr. pchor. Robert HERMAN

Późnym popołudniem przed warszawską Szkołą Podchorążych Piechoty stanęły pododdziały podchorążych I i II roku Wojskowej Akademii Technicznej, grupa w mundurach 1 kompanii piechoty Szkoły Podchorążych z koła historycznego. Na czele szyku pododdziałów zajęła miejsce kompania honorowa ze sztandarem Akademii i orkiestra reprezentacyjna WP. Obecni byli także członkowie grup historycznych Legii Nadwiślańskiej.

Na uroczystość przybyli m.in. gen. bryg. Grzegorz Duda, reprezentujący Dowództwo Wojsk Lądowych, JE ks. biskup gen. bryg. Ryszard Borski, gen bryg. Józef Nasiadka szef wojsk radiotechnicznych w Dowództwie Sił Powietrznych, gen. bryg. Kazimierz Gilarski dowódca Garnizonu Warszawa, prorektorzy i kanclerz WAT, dziekani wydziałów akademickich i WTW, mieszkańcy stolicy.

Rozlegają się komendy. Przybywa zastępca rektora WAT płk prof. Zygmunt Mierczyk, któremu meldunek składa dowódca kursu podchorążych, ppłk Ryszard Sala. Rektor oddaje honory sztandarowi Akademii i dokonuje przeglądu zgromadzonych pododdziałów. Wita się z przybyłymi gośćmi.

„Dzień wybuchu Powstania Listopadowego” – mówił w swym wystąpieniu zastępca rektora WAT – „obchodzimy uroczyście jako Dzień Podchorążego ponieważ tamtej nocy młodzi podchorążowie, zbrojni odwagą i patriotyzmem, zdeterminowani i wolni od kunktatorstwa, zdali najważniejszy egzamin życiowy jaki jest powinnością każdego żołnierza – walczyć o wolność Ojczyzny nie szczędząc własnej krwi. Obchodząc Dzień Podchorążego czcimy pamięć wszystkich walecznych młodych ludzi, wiernych sprawie wolności i niepodległości, dla których jak powiedział poeta – Ojczyzna to zbiorowy obowiązek”.

Po wystąpieniu następuje zaprzysiężenie warty honorowej złożonej z podchorążych I roku studiów. Błyskowi szabel i bagnetów towarzyszą brawa zgromadzonych warszawiaków dla podchorążych. Szpaler podchorążych ustawia się przy popiersiu ppor. Piotra Wysockiego. Delegacje Wojskowej Akademii Technicznej, władz administracyjnych stolicy i Łazienek Królewskich. Istotnym novum w stosunku do lat ubiegłych było odtworzenie scen z pierwszych godzin Powstania Listopadowego w wykonaniu grupy historycznej WAT.

Dalsze uroczystości odbywały się na Pl. Piłsudskiego. Zgodnie z ceremoniałem wojskowym przebiegała uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Podchorążowie w historycznych mundurach zaciągnęli wartę w miejscu drogim każdemu Polakowi. Po złożeniu kwiatów defilada pododdziałów podchorążych i grup historycznych zakończyła uroczystość na Pl. Piłsudskiego.

Późno wieczorem w katedrze polowej WP odbyła się uroczysta msza święta w intencji poddchorążych. Rano, 29 listopada, podchorążowie i władze uczelni złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem założyciela i pierwszego komendanta Akademii, gen. bryg. inż. Floriana Grabczyńskiego. Następnie podchorążowie w historycznych mundurach wystawili posterunek honorowy oraz złożyli wiązankę kwiatów pod popiersiem patrona uczelni.

W sobotę 24 listopada br. podchorążowie WAT, zarówno ci historyczni, jak i współcześni, uczestniczyli w inscenizacji historycznej pod Zamkiem Królewskim, na Starówce i w zdobyciu warszawskiego Arsenału. Huk armat i wystrzałów karabinowych, walki wręcz, konie, dorożka i prawie 300 uczestników w strojach z epoki Księstwa Warszawskiego z Wojskowej Akademii Technicznej, Legii Nadwiślańskiej oraz grup historycznych z Rosji, Litwy i Białorusi, odtworzyło walki o Zamek Królewski, starcia na Starym Mieście i wreszcie zdobyło Arsenał.
Po walkach przeglądu pododdziałów historycznych dokonał zastępca rektora WAT płk prof. Zygmunt Mierczyk. Gromkie brawa licznie zgromadzonych warszawiaków wyrażały podziękowania dla uczestników inscenizacji, w tym podchorążych i studentów WAT.

Jerzy Markowski
Rzecznik prasowy WAT

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA