MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Stanowisko ministra obrony narodowej Bogdana Klicha
2007-12-02

02.12. Kraków. W 2 Korpusie Zmechanizowanym odbyła się konferencja prasowa ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, podczas której odniósł się on do wcześniejszego wystąpienia byłego ministra obrony narodowej Aleksandra Szczygło.

Odpowiadając na zarzuty A. Szczygło, B. Klich stwierdził, że w resorcie występują problemy zdecydowanie poważniejsze  niż te, które dotyczą spraw kadrowych, w związku z tym dzisiejszą wypowiedź byłego ministra obrony narodowej należy traktować jak  próbę odwrócenia uwagi opinii publicznej od złej kondycji resortu,  w jakiej go pozostawił.

Nominacja gen. bryg. Janusza Bojarskiego na stanowisko dyrektora Departamentu Kadr MON jest przejawem elementarnej sprawiedliwości wobec oficera, który może być symbolem pozytywnych przemian, jakie zaszły  w Wojsku Polskim po 1989 r., a został ewidentnie skrzywdzony. Minister B. Klich przypomniał, że to przecież Aleksander Szczygło bezpośrednio nadzorował pracę gen. Bojarskiego, kiedy ten czasowo pełnił obowiązki szefa WSI między 14 grudnia 2005 a 12 maja 2006 r. Były minister ON wyraził także zgodę na studia gen. Bojarskiego na prestiżowej, amerykańskiej uczelni National Defence University w Waszyngtonie, dokąd kierowani są wyróżniający się oficerowie WP. Poważne wątpliwości budzi natomiast to, że gen. Bojarski, ze względu na swoje powiązania  z WSI,  kreowany jest przez polityków  PiS na bohatera negatywnego, podczas gdy życiorys gen. Jana Żukowskiego  nie przeszkadzał min. A. Szczygło w  wypromowaniu go na stanowisko komendanta Żandarmerii Wojskowej i awansowaniu do stopnia generała dywizji.

Minister Klich ustosunkował się także do zastrzeżeń wobec nominacji - z rekomendacji Polskiego Stronnictwa Ludowego - gen. rez. Piotra Czerwińskiego na stanowisko sekretarza stanu w MON. Decyzja ta - wyjaśnił minister - jest wyrazem uznania dla indywidualnych osiągnięć generała  w okresie, gdy był  on dowódcą 1 Dywizji Zmechanizowanej  i dowódcą V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku. Minister przypomniał także, że choć przed ogłoszeniem tej nominacji odpowiednie służby nie wnosiły zastrzeżeń co do osoby gen. Czerwińskiego, on sam, w związku ze sporami towarzyszącymi jego wyznaczeniu, oddał się do dyspozycji ministra obrony narodowej  do czasu  dokładnego  wyjaśnienia oskarżeń kierowanych pod jego adresem.

Minister B. Klich podkreślił, że najważniejszym przedsięwzięciem, jakie czeka resort Obrony Narodowej w najbliższym czasie, jest uporządkowanie wszystkich  spraw, jakie zostawił mu jego poprzednik.  Dotyczy to m.in. systemu kierowania resortem Obrony Narodowej. Chodzi o to, by bez wprowadzania zmian personalnych,  podporządkować niektóre komórki MON właściwym podsekretarzom stanu, tak np. Pełnomocnik Ministra ON ds. Wdrażania na Wyposażenie Sił Zbrojnych RP Samolotu Wielozadaniowego nie był dłużej podporządkowany  podsekretarzowi stanu ds. społecznych, który odpowiadał w Wojsku Polskim za problematykę społeczno-wychowawczą, a dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego przestał podlegać dyrektorowi generalnemu MON, odpowiedzialnemu za zarządzanie administracją resortu.

Minister Klich nadmienił również, że zastał w resorcie  po swoim poprzedniku skomplikowaną sytuację finansową. Aby ją rozwiązać, powołał specjalny zespół, który zajmie się pilnym zagospodarowaniem kwoty  2,4 mld zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane do zaspokojenia najpilniejszych potrzeb resortu, m. in.  na zakup dodatkowego wyposażenia dla KTO Rosomak i  sprzętu łączności, pozyskanie sprzętu rakietowego dla Marynarki Wojennej RP oraz zakup dodatkowych samolotów transportowych CASA.

Nowy szef resortu stwierdził też, że  konieczne jest - o czym informował Prezydenta RP - przywrócenia właściwego systemu dowodzenia siłami zbrojnymi poprzez wprowadzenie zasady hierarchiczności. Umożliwi to szefowi Sztabu Generalnego WP w czasie pokoju stawianie zadań dowódcom rodzajów sił zbrojnych, szefowi Inspektoratu Wsparcia oraz dowódcy Wojsk Specjalnych.

MON-FB
MON-Tweet