MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Świąteczne życzenia szefa Sztabu Generalnego WP dla Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego
2007-12-10

10.12. Warszawa. Ponad 40 przedstawicieli Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego uczestniczyło w spotkaniu z szefem Sztabu Generalnego WP.

Tradycyjnie Szef SG WP spotyka się w grudniu z attaches państw akredytowanych w Polsce, aby przekazać im świąteczno-noworoczne życzenia. Składając je, gen. Franciszek GĄGOR  podziękował zebranym za zainteresowanie sprawami bezpieczeństwa i obronności naszego kraju. W swoim wystąpieniu wskazał na powiązania najważniejszych obszarów aktywności Sił Zbrojnych RP z wojskową współpracą zagraniczną Polski. - Doświadczenia wyniesione z udziału polskich żołnierzy w misjach oraz bieżąca wymiana poglądów między sojusznikami stanowią dla nas wykładnię transformacji sił zbrojnych. Wyrazem naszej aktywności w misjach pokojowych jest obecność w Afganistanie, Iraku, na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie. Realizacja zadań w tych krajach, a także planowany udział w misji w Czadzie to wyraz naszej więzi z Unią Europejską, NATO oraz Organizacją Narodów Zjednoczonych. Aktywnie współpracujemy w ramach organizacji regionalnych, takich jak Grupa Wyszehradzka czy Trójkąt Weimarski. Niezwykłą wagę przywiązujemy do dobrosąsiedzkiej współpracy wojskowej. Obecnie przygotowujemy się do profesjonalizacji armii - powiedział szef SG WP.
W imieniu Wojskowego Korpusu Dyplomatycznego głos zabrał attache królestwa Norwegii, dziekan Korpusu, płk Lasse LINDALEN. – Zmiany przeprowadzane w organizacji Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej pomogą umocnić oraz ożywić nowe kierunki w naszej współpracy bilateralnej, narodowej i na niwie kontaktów osobistych. Wasza wspaniała praca i rozwój, które na przestrzeni ostatnich lat zaowocowały transformacją struktur wojskowych, są tego dobrym przykładem – podkreślił płk Lindalen w swoim wystąpieniu,  dziękując szefowi SG WP za zaproszenie i życzenia skierowane do wszystkich attaches. Uroczystość zakończyło tradycyjne dzielenie się opłatkiem i składanie sobie zyczeń.
Oprawę artystyczną spotkania zapewnił  Reprezentacyjny Zespól Artystyczny Wojska Polskiego.
 

ZESPÓŁ PRASOWY
SZTABU GENERALNEGO WP

 

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA