MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Gen. broni Karl Eikenberry w Polsce
2008-01-07

06-08.01.Warszawa. Na zaproszenie szefa Sztabu Generalnego WP, generała Franciszka Gągora, w dniach 6-8 stycznia br. z oficjalną wizytą w Polsce przebywa zastępca przewodniczącego Komitetu Wojskowego (KW) NATO, gen. broni Karl Eikenberry.

7 stycznia br. gen. Eikenberry rozmawiał z szefem Sztabu Generalnego WP, gen. Franciszkiem Gągorem. Dyskutowano m.in. na temat bieżących operacji sojuszniczych, kierunków transformacji NATO oraz planach rozwoju Polskich Sił Zbrojnych.
Z estymą zastępca przewodniczącego KW NATO odniósł się do służby polskich żołnierzy w operacjach sojuszniczych, w szczególności w misji ISAF w Afganistanie. „Kontrybucja Polskich Sił Zbrojnych stanowi istotny element tej sojuszniczej operacji. Wojsko Polskie wykonuje trudne zadania w ważnym regionie Afganistanu. Polscy żołnierze to przykład profesjonalizmu i zrozumienia istoty misji” – powiedział gen. Eikenberry.
W dalszej części wizyty zastępca przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO spotka się z przedstawicielami kierownictwa MON i BBN oraz wygłosi wykład dla słuchaczy Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.

***
Gen. broni Karl Eikenberry (USA) posiada bogate doświadczenie zawodowe. W okresie swojej służby liniowej pełnił obowiązki dowódcy i oficera sztabu na różnych szczeblach dowodzenia – w amerykańskich jednostkach zmechanizowanych, powietrznodesantowych oraz jednostkach „Rangers” – w Stanach Zjednoczonych, na Hawajach, w Korei i we Włoszech. Pełnił także służbę na stanowiskach związanych z planowaniem strategicznym i bezpieczeństwem międzynarodowym, w tym na stanowisku dyrektora ds. polityki i planowania strategicznego w dowództwie Armii USA na Pacyfiku, koordynatora USA ds. bezpieczeństwa i współpracy wojskowej w Afganistanie, attache obrony USA w Chinach, dyrektora ds. Chin, Tajwanu, Hong Kongu i Mongolii w Biurze Sekretarza Obrony USA oraz zastępcy dyrektora ds. strategii, planowania i polityki w dowództwie Armii USA. Przed objęciem stanowiska zastępcy przewodniczącego Komitetu Wojskowego NATO był dowódcą sił USA w Afganistanie.
Gen. Eikenberry ukończył m.in. Akademię Wojskową USA oraz uniwersytety Stanford i Harvard, a także chiński uniwersytet Nanjing. Jest autorem licznych publikacji nt. szkolenia, taktyki i strategii armii USA oraz sztuki wojennej starożytnych Chin i zagadnień bezpieczeństwa w rejonie Azji i Pacyfiku.

* * *
Komitet Wojskowy NATO stanowi najwyższą władzę wojskową Sojuszu. Jego skład tworzą szefowie obrony 26 państw członkowskich NATO. Sesje KW z udziałem szefów obrony odbywają się co najmniej trzy razy w roku. Bieżące prace KW, w imieniu szefów obrony, prowadzą stali przedstawiciele wojskowi, głównie w stopniu generała broni (trzygwiazdkowego), urzędujący w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli. Stali przedstawiciele wojskowi spotykają się do czterech razy w tygodniu na sesjach formalnych i nieformalnych w celu omówienia obszarów problemowych oraz opracowania przedsięwzięć i projektów decyzji w sprawach wojskowych. W swojej działalności kierują się dobrem i nadrzędnym interesem Sojuszu jako całości, jednocześnie reprezentując narodowe stanowiska i oceny rozważanych zagadnień.

W stosunku do Rady Północno-Atlantyckiej, będącej najwyższą władzą polityczną Sojuszu, KW pełni funkcję doradczą w kwestiach wojskowych. Doradztwo to oparte jest na konsensusie, wypracowanym wspólnie przez wszystkich wojskowych szefów obrony państw członkowskich NATO. KW ściśle współpracuje z obydwoma Dowódcami Strategicznymi NATO w zakresie opracowania planów, formułowania zagadnień i zaleceń, które następnie przekazuje do dalszej dyskusji władzom politycznym Sojuszu jako stanowisko wojskowe. Z kolei na podstawie politycznych decyzji Rady Północno-Atlantyckiej, KW opracowuje i przekazuje Dowódcom Strategicznym stosowne wytyczne wojskowe.

Komitet Wojskowy dysponuje ogromnym potencjałem specjalistycznej wiedzy i doświadczeń, odgrywającym główną rolę w kształtowaniu strategii, planów i polityki wojskowej Sojuszu oraz stanowiącym kluczowy element procesu decyzyjnego NATO.


ZESPÓŁ PRASOWY SZTABU GENERALNEGO WP

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA