MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Komunikaty

Odwołanie Komendanta Głównego ŻW
2007-12-14

14.12. Warszawa. W piątek minister obrony narodowej Bogdan Klich zwolnił z zajmowanego stanowiska służbowego Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. Jana Żukowskiego i z dniem 2 stycznia 2008 roku przeniósł go do rezerwy kadrowej. Na stanowisko Komendanta Głównego ŻW powołany został gen. bryg. Marek Witczak.

Bezpośrednią przyczyną odwołania gen. Żukowskiego był meldunek do Ministra Obrony Narodowej, sporządzony przez szefa Departamentu Kontroli MON, gen. dyw. Andrzeja Barana i towarzyszący mu raport pokontrolny, w którym zostały wskazane wątpliwości co do właściwego funkcjonowania Żandarmerii Wojskowej.
Powołanie gen. M. Witczaka ma na celu ustabilizowanie sytuacji w Żandarmerii Wojskowej i stworzenie właściwych warunków do wypełniania obowiązków przez ŻW.
Gen. bryg. Marek Witczak jest absolwentem Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej. Zajmował stanowiska m.in. szefa Obrony Przeciwchemicznej 1 Dywizji Zmechanizowanej oraz szefa Wojsk Obrony Przeciwchemicznej Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Od kwietnia 2002 r. kierował Szefostwem Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia.

MON-FB
MON-Tweet