MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Minister ON pożegnał kolejnych generałów odchodzących z wojska
2004-02-16

W poniedziałek, 16 lutego br. minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński przyjął kilku generałów, którzy po wieloletniej służbie wojskowej pożegnali się z mundurem.

W poniedziałek, 16 lutego br. minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński przyjął kilku generałów, którzy po wieloletniej służbie wojskowej pożegnali się z mundurem. Byli to generałowie brygady: Stanisław Filipiak, Andrzej Ratajczak , Aleksander Topczak i gen. bryg. pil. Janusz Konieczny. W spotkaniu uczestniczyli: szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas, dowódcy - Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej gen. broni dr hab. pil. Ryszard Olszewski oraz Wojsk Lądowych gen. broni Edward Pietrzyk , a także dyrektorzy - Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego gen. bryg. Zbigniew Jabłoński oraz Sekretariatu MON gen. bryg. Witold Szymański. Minister ON podziękował odchodzącym z wojska generałom za godne reprezentowanie naszych sił zbrojnych oraz osiągnięcia w służbie na różnych stanowiskach dowódczo-sztabowych, podkreślając ich zasługi w procesie szkolenia wojsk i wychowania młodego pokolenia dowódców. *** Gen. bryg. Stanisław FILIPIAK (ur. 1945) ukończył Oficerską Szkołę Samochodową w Pile, a także Akademię Tyłów i Transportu oraz Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych (obydwie w b. ZSRR). W latach 1977 – 1980 był starszym oficerem Oddziału Systemów Kierowania Głównego Kwatermistrzostwa WP. Od 1980 do 1988 roku pełnił służbę zastępcy kwatermistrza, a następnie kwatermistrza w różnych jednostkach WP. W roku 1990 mianowany został zastępcą szefa Sztabu Głównego Kwatermistrzostwa WP. W latach 1992-95 pełnił funkcję szefa Sztabu Logistyki Sztabu Generalnego WP. Od 1997 był szefem Zarządu Planowania Logistyki SG WP, a od 1999 roku szefem Zarządu Planowania Logistycznego – zastępcą szefa Generalnego Zarządu Logistyki SG WP. Jest współautorem nowego modelu logistyki sił zbrojnych oraz dostosowania jej do standardów NATO. Gen. bryg. pil. JANUSZ KONIECZNY (ur. 1946 r.) ukończył Oficerską Szkołę Lotniczą w Dęblinie. Jest również absolwentem Akademii Sztabu Generalnego WP oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1968 – 1983 odbywał służbę w różnych pułkach lotniczych. Od 1984 do 1986 był dowódcą 21 pułku lotnictwa myśliwsko – bombowego w Powidzu. W 1988 r. został zastępcą dowódcy a w 1991 dowódcą 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego w Pile. W latach 1995 – 2001 dowodził 2 Korpusem Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, a od roku 2001 pełnił funkcję szefa Szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Jest pilotem klasy mistrzowskiej. Gen. bryg. Andrzej RATAJCZAK (ur. 1949) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR oraz podyplomowych studiów w Akademii Obrony Narodowej. W latach 1982 – 1990 był zastępcą kwatermistrza i kwatermistrzem 11 Dywizji Pancernej. W 1992 roku wyznaczony został na stanowisko szefa sztabu służb kwatermistrzowskich Śląskiego OW. W roku 1995 został mianowany zastępcą dowódcy ŚOW- szefem Logistyki. W 2002 roku objął stanowisko pełnomocnika dowódcy Wojsk Lądowych do spraw przekazania mienia wojskowego. Gen. bryg. Aleksander TOPCZAK (ur. 1947) ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych, Akademię Sztabu Generalnego WP oraz Akademię Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. W 1978 roku powierzono mu obowiązki dowódcy 9 Pułku Zmechanizowanego. W latach 1981 – 1984 był zastępcą dowódcy oraz szefem sztabu-zastępcą dowódcy 8 DZ. W roku 1986 objął obowiązki dowódcy 20 DPanc. W latach 1992 – 2001 był zastępcą dowódcy ŚOW – szefem szkolenia oraz szefem sztabu ŚOW. W 2001 roku przeniesiony do dyspozycji szefa Wojskowych Służb Informacyjnych.

MON-FB
MON-Tweet