MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Czarny naramiennik
2008-04-04

W 2006 r. zgodnie z Rozporządzeniem MON z dnia 29 sierpnia 2006 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzorów oraz noszenia umundurowania i oznak wojskowych przez żołnierzy zawodowych i kandydatów na żołnierzy zawodowych, wprowadzono czarny naramiennik do umundurowania kadry zawodowej 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego w Żaganiu, jako kontynuatorki chlubnych bojowych tradycji oddziałów i pododdziałów 1 Dywizji Pancernej dowodzonej przez gen. Stanisława Maczka.

Czarny naramiennik to odznaka specjalna (honorowa) nadana 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej w 1940 r. przez gen. Władysława Sikorskiego za walki obronne w 1939 r. Odznaka zatwierdzona została w Dzienniku Rozkazów Naczelnego Wodza i Min. Spraw Wojskowych nr 2 z 31 marca 1941 r. Była to odznaka w postaci czarnego naramiennika noszonego na lewej stronie kurtki i płaszcza sukiennego.
Czarny naramiennik wywodzi się z historii czarnych skórzanych płaszczy (kurtek) noszonych przez żołnierzy 10 Brygady Kawalerii w czasie kampanii wrześniowej 1939r., którą wówczas dowodził płk Stanisław Maczek. Takie płaszcze były na wyposażeniu oficerów i chorążych 10 Brygady Kawalerii, co wyróżniało ją od innych jednostek Wojska Polskiego. W 1938 r. zamiast furażerek wprowadzano czarne berety.
Z powodu tych właśnie „czarnych skór” i sukcesów odniesionych podczas walk Brygady w 1939 r. (bohaterstwo, waleczność, odwaga jej żołnierzy, bardzo duża manewrowość), Niemcy nazwali 10 Brygadę Kawalerii „Die schwarze Brigade” (Czarna Brygada). W nazwie tej wyrazili respekt, jaki czuli spotykając na swojej drodze przeciwnika nie uległego i bardzo bitnego. Warto pamiętać, że przeciwnikiem 10 Brygady Kawalerii we wrześniu 1939r. był niemiecki XXII Korpus Pancerny generała von Kleista, w skład którego wchodziły m.in. 2 Dywizja Pancerna i 4 Dywizja Lekka.
10 Brygada Kawalerii Pancernej była zasadniczym trzonem 1 Dywizji Pancernej. W 1943r. Dywizja przyjęła prawo noszenia czarnego naramiennika.
Czarny naramiennik odziedziczony przez 1 Dywizję Pancerną, w ogromnym stopniu przyczynił się do zbudowania tego, co nazywamy esprit de corps. Należy podkreślić, że 1 DPanc była jedyną wielką jednostką polską biorącą czynny udział w trzech kampaniach II wojny światowej. Dwukrotnie zmieniała strukturę organizacyjną, a nawet nazwę, niemniej jednak była prawowitą spadkobierczynią i kontynuatorką przedwrześniowej 10 Brygady Kawalerii. We wszystkich trzech wcieleniach (10 Brygada Kawalerii – 10 Brygada Kawalerii Pancernej – 1 Dywizja Pancerna) walczyła pod rozkazami tego samego dowódcy, gen. Maczka, zaś trzonem byli dawni żołnierze oraz oddziały wywodzące się z kampanii wrześniowej – 24 Pułk Ułanów i 10 Pułk Strzelców Konnych.

Tekst: mjr Wiesław Chłopek

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA