MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Wnioski ministra ON o nadanie stopni wojskowych generałów (admirałów)
2008-04-30

Minister obrony narodowej wnioskował o nadanie stopni wojskowych generałów (admirałów) niżej wymienionym oficerom:

Stopień admirała floty:
1. wiceadm. Tomasz MATHEA
Stopień generała dywizji:
2. gen. bryg. Andrzej FAŁKOWSKI
3. gen. bryg. Andrzej JUSZCZAK
4. gen. bryg. Andrzej LELEWSKI
5. gen. bryg. Romuald RATAJCZAK
6. gen. bryg. Bogusław SAMOL
7. gen. bryg. Andrzej WASILEWSKI
Stopień wiceadmirała:
8. kontradm. Waldemar GŁUSZKO

Stopień generała brygady:
9. płk Ryszard FRYDRYCH
10. płk Artur KOŁOSOWSKI
11. płk Zygmunt MIERCZYK
12. płk Krzysztof PARULSKI
13. płk Zenon STANKIEWICZ
14. płk Dariusz WROŃSKI
Stopień kontradmirała:
15. kmdr Marek KURZYK

Na stopień admirała floty:

1. wiceadm. Tomasz MATHEA - zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, stanowisko etatowe: admirał floty.

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej ZSRR, Królewskiej Akademii Sztabowej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, Narodowego Uniwersytetu Obrony w USA.
Pełnił służbę m.in. jako: szef logistyki MW, szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego, dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów.

Na stopień generała dywizji:

2. gen. bryg. Andrzej FAŁKOWSKI - dyrektor Departamentu Budżetowego MON, stanowisko etatowe: generał dywizji.

Doktor nauk ekonomicznych - Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich, Uniwersytetu Gdańskiego, Wojskowej Akademii Politycznej, Uniwersytetu Łódzkiego, Holenderskiej Akademii Obrony, Szkoły Marynarki Wojennej w Monterey, Centrum Szkoleniowego Zarządzania Zasobami Obronnymi w Ottawie. Pełnił służbę m.in. jako: zastępca szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego, główny specjalista przy Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli, główny specjalista zespołu doradcy ds. obronnych przy Przedstawicielstwie RP przy NATO i UZE w Brukseli, zastępca dyrektora Departamentu Ekonomicznego MON, szef Oddziału Systemów Finansowania, Departamentu Finansów MON, starszy oficer wydziału finansów 3 pułku zabezpieczenia MW

3. gen. bryg. Andrzej JUSZCZAK - szef Zarządu Planowania strategicznego (P-5) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Artyleryjskiej w ZSRR, Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie. Pełnił służbę m.in. jako: zastępca szefa Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego, zastępca Polskiego Przedstawiciela Wojskowego, szef Pionu Operacyjnego ds. NATO w Polskim Przedstawicielstwie Wojskowym przy Kwaterze Głównej NATO i UE w Brukseli, szef Zarządu Prac Bieżących w Generalnym Zarządzie Operacyjnym, szef Sztabu 3 Brygady Artylerii, dowódca 91 pułku artylerii przeciwpancernej.

4. gen. bryg. Andrzej LELEWSKI - szef Zarządu Planowania Operacyjnego (P-3) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Wyższego Kursu Dowódczego NATO w Hadze.Pełnił służbę m.in. jako: zastępca dowódcy korpusu w Międzynarodowym Dowództwie Korpusu Greckiego, zastępca dowódcy 1 Korpusu Zmechanizowanego, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej, dowódca 73 pułku czołgów średnich.

5. gen. bryg. Romuald RATAJCZAK    - dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych MON, stanowisko etatowe: generał dywizji.

Doktor nauk technicznych - absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Centrum im. Marshalla w Garmisch Partenkirchen, Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie, Akademii Obrony NATO w Rzymie.
Pełnił służbę m.in. jako: dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, doradca ds. obronnych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

6. gen. bryg. Bogusław SAMOLszef Zarządu Planowania Rzeczowego (P-8) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji.
 Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Akademii Wojsk Pancernych ZSRR, Akademii Obrony NATO w Rzymie, Narodowego Uniwersytetu Obrony w Waszyngtonie.Pełnił służbę m.in. jako: dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, dowódca 11 Brygady Zmechanizowanej, dowódca 42 pułku zmechanizowanego, dowódca 23 pułku czołgów.

7. gen. bryg. Andrzej WASILEWSKI – szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień (P-1) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Obrony Narodowej
Pełnił służbę m.in. jako: szef Zarządu Systemów Organizacyjnych Sił Zbrojnych, szef logistyki, zastępca dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej.

Stopień wiceadmirała:

8. kontradm. Waldemar GŁUSZKO – szef Sztabu Marynarki Wojennej, zastępca dowódcy MW, stanowisko etatowe: wiceadmirał.

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Obrony Narodowej w Hadze, Szkoły Bezpieczeństwa Portowego Yorktown USA, Narodowej Szkoły poszukiwania i Ratownictwa, Yorktown USA, kursu Dowództwa NATO Południowego Atlantyku w Norfolk, Akademii Obrony NATO w Rzymie.Pełnił służbę m.in. jako: szef Pionu Planowania Operacji Centrum Operacji Morskich, starszy oficer Dowództwa Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku, NORTHWOOD w Wielkiej Brytanii, starszy oficer w Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO na Atlantyku – SACLANT w Wielkiej Brytanii, starszy oficer flagowy w Dowództwie 3 Flotylli Okrętów, szef Sztabu 41 Dywizjonu Okrętów Ratowniczych.


Stopień generała brygady:

9. płk Ryszard FRYDRYCH    – szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, stanowisko etatowe: generał brygady.

Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych, Akademii Sztabu Generalnego, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pełnił służbę m.in. jako: szef Wojsk Chemicznych w Dowództwie Wojsk Lądowych, zastępca szefa Szefostwa Obrony przed Bronią Masowego Rażenia, zastępca szefa obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Generalnym Zarządzie Wsparcia, szef Wydziału Analizy Skażeń w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

10. płk Artur KOŁOSOWSKI - dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, stanowisko etatowe: generał brygady.
 
Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Illinois (studia MBA), Instytutu Zarządzania Zasobami Obrony USA Monterey Pełnił służbę m.in. jako: dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zastępca dyrektora Biura Prasy i Informacji MON, główny specjalista Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej, starszy specjalista Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Współpracy z Zagranicą i Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego, starszy wykładowca i wykładowca Zakładu Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia oraz kierownik laboratorium zautomatyzowanych systemów dowodzenia w Wyższe Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej i Centrum Szkolenia Radioelektronicznego.

11. płk Zygmunt MIERCZYK - zastępca komendanta-rektora Wojskowej Akademii Technicznej, stanowisko etatowe: generał brygady.

Dr hab. nauk technicznych – absolwent Wojskowej Akademii Technicznej.Pełnił służbę m.in. jako: zastępca komendanta – rektora WAT, szef Instytutu – profesor nadzwyczajny WAT, adiunkt – kierownik zakładu, dowódca plutonu w 9 pułku łączności.

12. płk Krzysztof PARULSKI - Naczelny Prokurator Wojskowy, stanowisko etatowe: generał brygady.

Absolwent Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych. Pełnił służbę m.in. jako: Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, wojskowy prokurator garnizonowy w Wojskowej Prokuraturze Garnizonowej w Warszawie.

13. płk Zenon STANKIEWICZ - dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowisko etatowe: generał brygady.

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Oficerów Rezerwy przy Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej.Pełnił służbę m.in. jako: prezes Sądu – sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, szef Sądu – Sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie.

14. płk Dariusz WROŃSKI - dowódca 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, stanowisko etatowe: generał brygady.

Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił służbę m.in. jako: Dowódca 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, dowódca Samodzielnej Grupy Powietrzno-Szturmowej w PKW w Republice Iraku.


Stopień kontradmirała:

15. kmdr Marek KURZYK - dowódca 3. Flotylli Okrętów, stanowisko etatowe: kontradmirał.

Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Floty Bałtyckiej w ZSRR, Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport, Akademii NATO w Rzymie.Pełnił służbę m.in. jako: szef pionu działań bieżących Centrum Operacji Morskich, dowódca Dywizjonu w 3 Flotylli Okrętów, dowódca 2 Dywizjonu Okrętów Rakietowych, dowódca Okrętu ORP „Górnik”. 

 

 
MON-FB
MON-Tweet