MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Pożegnanie ze służbą
2008-05-30

30.05. Powidz. Dowódca 3. Brygady Lotnictwa Transportowego (3. BLTr) gen. bryg. pil. Adam ŚWIERKOCZ wykonał swój pożegnalny lot w Siłach Powietrznych. W ten tradycyjny, lotniczy sposób, pożegnał się z mundurem lotniczym.

Pożegnanie odbyło się w obecności zastępcy szefa Sztabu Sił Powietrznych gen. bryg. Jerzego FRYCZYŃSKIEGO. W uroczystości uczestniczyli: komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych – gen. bryg. pil. Jan Rajchel, dowódca 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego - gen. bryg. pil. Włodzimierz Usarek, burmistrz Gminy i Miasta Witkowo – Krzysztof Szkudlarek, wójt Gminy Powidz – Ryszard Grześkowiak, komendant komendy powiatowej Policji w Gnieźnie – mł. insp. Paweł Nejman oraz żołnierze 3. Brygady Lotnictwa Transportowego, a także kadra i pracownicy Dowództwa Brygady.
Gen. bryg. pil. Adam ŚWIERKOCZ wykonując przelot nad lotniskiem Powidz, na którym stali żegnający go żołnierze i zaproszeni goście powiedział „…Serdecznie dziękuję, wszystkim tym, którzy pracowali na mój sukces, uczciwie pracowali dla dobra Brygady Lotnictwa Transportowego oraz zapewnili mi bezpieczne wykonywanie lotów w całej mojej służbie w Siłach Powietrznych…”.
Po wylądowaniu gen. bryg. pil. Adam ŚWIERKOCZ podziękował załodze samolotu: płk pil. Mirosławowi Jemielniakowi, technikowi pokładowemu chor. sztab. Wiesławowi Kozłowskiemu oraz mechanikowi samolotowemu sierż. Pawłowi Sampla za wspólny lot, a następnie poprzez złożenie pocałunku na śmigle samolotu, symbolicznie pożegnał się z wszystkimi samolotami, na których bezpiecznie wykonywał loty.

Napisał: kpt. Robert WINCENCIK
Foto: kpt. Robert WINCENCIK

Gen. bryg. pil. Adam ŚWIERKOCZ ur. się 15.12.1964 r. w Prudniku. Służbę wojskową rozpoczął 20.09.1983 r. w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej,  po ukończeniu Liceum Lotniczego w Zielonej Górze. Na pierwszy stopień oficerski został promowany  22.11.1987 r., uzyskując stopień podporucznika i tytuł pilota wojskowego. Pierwszym stanowiskiem służbowym było stanowisko pilota w 26 pułku lotnictwa myśliwskiego w Zegrzu Pomorskim. Od lipca 1993 r. pełnił obowiązki star-szego pilota w 7 plbr w Powidzu. W okresie od 01.02.1995 r. do 19.08.1997 r. był słuchaczem Akademii Obrony Narodowej, po ukończeniu której został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy eskadry w 7 plbr, a następnie na szefa strzelania powietrznego w 7 plbr. Po restrukturyzacji tego pułku, od 12.01.2000 r., pełnił obowiązki zastępcy dowódcy 7 elt. W okresie od czerwca 2000  do sierpnia 2001 r. przebywał na studiach Joint Services Command and Staff College w Wielkiej Brytanii. 25.08.2001 r. objął stanowisko dowódcy 6 elt. Następnie, na mocy  Decyzji Ministra Obrony Narodowej, z dniem 19 lutego 2004 r. objął obowiązki dowódcy 32 Bazy Lotniczej w Łasku.  25 maja 2006 r. zdał obowiązki dowódcy 32 Bazy Lotniczej i rozpoczął naukę w Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w USA. 15 sierpnia, z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, gen. bryg. pil. Adam Świerkocz otrzymał nominację na stopień generała brygady, a następnie, 16 sierpnia, Decyzją Ministra Obrony Narodowej, gen. bryg. pil. Adam Świerkocz objął stanowisko dowódcy 3 Brygady Lotnictwa Transportowego w Powidzu.
Gen. bryg. pil. Adam Świerkocz posiada mistrzowską klasę pilota wojskowego i  ma na swoim koncie ogólny nalot 1500 godzin na różnych typach statków powietrznych (Ts-11 Iskra, Mig-21, Su-22, F-16, M-28). Uczestniczył  w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, w tym m.in.:
- "ORLI  SZPON" 1997 
- "COOPERATIVE BANNERS" 2000
- "NAM" 2000
- "STRONG RESOLVE" 2002
- "SENTRY WHITE FALCON" 2004
- "POLAND HAWK" 2005
Ponadto gen. bryg. pil. Adam Świerkocz  przebywał na kursach zagranicznych w Danii, Norwegii oraz USA. Jest instruktorem szkolenia personelu latającego w statusie COMBAT READY.
Biegle posługuje się  językiem angielskim. Mieszka razem z rodziną w Witkowie. Ma żonę Małgorzatę oraz dwoje dzieci. Interesuje się sportem i muzyką.

Tekst: kpt. Robert WINCENCIK

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA