MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Komunikaty

KOMUNIKAT MON
2008-07-11

Dziś, tj. 11 lipca br. Ministerstwo Obrony Narodowej przekazało Szefowej Kancelarii Prezydenta RP Pani Minister Annie Fotydze pełną informację dotyczącą przebiegu służby kandydatów oraz uzasadnienie wniosków przedstawionych do nominacji oficerów.

Poniżej przedstawiamy pełną listę kandydatów do nominacji generalskich:

Stopień admirała floty:

1. wiceadm. Tomasz MATHEA – zastępca szefa Sztabu Generalnego WP, stanowisko etatowe: admirał floty Rocznik – 1955. Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Obrony Narodowej, Akademii Marynarki Wojennej ZSRR, Królewskiej Akademii Sztabowej Marynarki Wojennej w Wielkiej Brytanii, Narodowego Uniwersytetu Obrony w USA. Pełnił służbę m.in. jako: szef logistyki Marynarki Wojennej, szef Generalnego Zarządu Planowania Strategicznego (P-5), dowódca 9 Flotylli Obrony Wybrzeża, szef Szkolenia 3 Flotylli Okrętów.

Stopień generała dywizji:

2. gen. bryg. Andrzej LELEWSKI – szef Zarządu Planowania Operacyjnego (P-3) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji Rocznik – 1950. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, Wyższego Kursu Dowódczego NATO w Hadze. Pełnił służbę m.in. jako: zastępca dowódcy Międzynarodowego Korpusu Greckiego, zastępca dowódcy 1 Korpusu Zmechanizowanego, dowódca 12 Dywizji Zmechanizowanej, dowódca 73 pułku czołgów średnich.

3. gen. bryg. Romuald RATAJCZAK – dyrektor Departamentu Wojskowych Spraw Zagranicznych, stanowisko etatowe: generał dywizji Rocznik – 1953. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Centrum im. Marshalla w Garmisch Partenkirchen, Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie, kursu oficerów flagowych NATO w Rzymie. Doktor nauk technicznych. Pełnił służbę m.in. jako: dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej, doradca ds. obronnych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Brukseli.

4. gen. bryg. Andrzej WASILEWSKI – szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień (P-1) SG WP, stanowisko etatowe: generał dywizji Rocznik – 1953. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Lubelskiej, Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę m.in. jako: zastępca szefa Generalnego Zarządu Zasobów Osobowych (P-1) Sztabu Generalnego WP, szef Zarządu Systemów Organizacyjnych Sił Zbrojnych, szef logistyki – zastępca Dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej.

Stopień generała brygady:

5. płk Ryszard FRYDRYCH – szef Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1954. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Chemicznych, Akademii Sztabu Generalnego WP, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Pełnił służbę m.in. jako: szef Wojsk Chemicznych w Dowództwie Wojsk Lądowych, zastępca szefa Szefostwa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, zastępca szefa Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w Generalnym Zarządzie Wsparcia (P-7) SG WP, szef Wydziału Analizy Skażeń w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.

6. płk Artur KOŁOSOWSKI – dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1958. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Obrony Narodowej, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Illinois (studia MBA), Uniwersytetu Sił Morskich USA w Monterey. Pełnił służbę m.in. jako: dyrektor Departamentu Spraw Obronnych w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, zastępca dyrektora Biura Prasy i Informacji MON, główny specjalista Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej, starszy specjalista Sekretariatu Podsekretarza Stanu ds. Współpracy z Zagranicą i Integracji z Organizacją Traktatu Północnoatlantyckiego. Kierownik lektoratu języków obcych w Centrum Szkolenia Radioelektronicznego. Wykładowca zespołu pracowników naukowo-dydaktycznych i kierownik Laboratorium Zautomatyzowanych Systemów Dowodzenia w Wyższej Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej.

7. płk Krzysztof PARULSKI – Naczelny Prokurator Wojskowy, stanowisko etatowe: generał brygady
Rocznik – 1957. Absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szkoły Podchorążych Rezerwy przy Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych. Pełnił służbę m.in. jako: Prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej, zastępca Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Poznaniu, Wojskowy Prokurator Garnizonowy w Warszawie.

8. płk Andrzej REUDOWICZ – od 1 sierpnia 2008 r. – dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1961. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Pełnił służbę m.in. jako: główny specjalista Zarządu Operacji Lądowych Dowództwa Wojsk Lądowych, asystent w Polskich Kontyngencie Wojskowym w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku, zastępca dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej, starszy specjalista Oddziału Planowania Operacyjnego Dowództwa Wojsk Lądowych, szef sztabu – zastępca dowódcy 13 Brygady Zmechanizowanej, dowódca batalionu piechoty w 33 pułku zmechanizowanym.

9. płk Michał SIKORA – dowódca 3 Brygady Radiotechnicznej, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1961. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Radiotechnicznych, Akademii Obrony Narodowej, Politechniki Szczecińskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pełnił służbę m.in. jako: zastępca dowódcy 2 Brygady Radiotechnicznej, dowódca 6 Brygady Dowodzenia, szef Oddziału Szkolenia Szefostwa Wojsk Radiotechnicznych, dowódca 28 i 25 batalionu radiotechnicznego.

10. płk Zenon STANKIEWICZ – dyrektor Departamentu Sądów Wojskowych Ministerstwa Sprawiedliwości, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1954. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Oficerów Rezerwy przy Ośrodku Szkolenia Wojskowej Służby Wewnętrznej. Pełnił służbę m.in. jako: Prezes Sądu – Sędzia Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie, Szef Sądu – Sędzia Wojskowego Sądu Garnizonowego w Szczecinie.

11. płk Dariusz WROŃSKI – dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej, stanowisko etatowe: generał brygady Rocznik – 1960. Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Akademii Obrony Narodowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Pełnił służbę m.in. jako: dowódca 49 Pułku Śmigłowców Bojowych, dowódca samodzielnej grupy powietrzno-szturmowej w PKW w Iraku.

Stopień kontradmirała:

12. kmdr Marek KURZYK – dowódca 3 Flotylli Okrętów, stanowisko etatowe: kontradmirał Rocznik – 1956. Absolwent Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia Floty Bałtyckiej w ZSRR, Akademii Dowódczej Marynarki Wojennej w Newport, Akademii NATO w Rzymie. Pełnił służbę m.in. jako: szef pionu działań bieżących Centrum Operacji Morskich, dowódca dywizjonu w 3 Flotylli Okrętów, dowódca 2 Dywizjonu Okrętów Rakietowych, dowódca Okrętu ORP „Górnik”.


RZECZNIK PRASOWY MON
Robert ROCHOWICZ

MON-FB
MON-Tweet