MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

VIP Day na ćwiczeniu „BLACK BEAR 08”
2008-10-02

02.10. Wędrzyn. Szefowie obrony Polski, Czech, Słowacji i Chorwacji odwiedzili żołnierzy Wielonarodo- wego Batalionu Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT), ćwiczących na poligonie w Wędrzynie.

2 października br. na wędrzyńskim  poligonie Wspólne działania żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz żołnierzy policji wojskowych Chorwacji, Czech i Słowacji obserwowali: szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Franciszek GĄGOR, szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Czeskiej gen. broni Vlastimil PICEK , szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Słowacji gen. Lubomir BULIK , zastępca szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Chorwacji kontradmirał Zdenko SIMICIC oraz Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen,. bryg. Marek WITCZAK.

Ćwiczenie taktyczne Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT) pod kryptonimem „Czarny Niedźwiedź ’08” („Black Bear ’08”) jest pierwszym ćwiczeniem taktycznym tego batalionu z wojskami. Ćwiczący żołnierze zaprezentowali m.in. umiejętności pododdziałów i sztabu batalionu w zakresie prowadzenia operacji stabilizacyjnej, stosowania jednolitych procedur i doskonalenia elementów systemu dowodzenia batalionem w warunkach bojowych. Zademonstrowano także praktyczne działanie żołnierzy na punktach kontrolnych, obronę bazy w rejonie misji, działania w terenie zurbanizowanym, kontrolę zamieszek (z wykorzystaniem m.in. psów służbowych),  działanie grupy ewakuacji medycznej, odparcie ataku w zasadzce i działania grupy szybkiego reagowania, wspieranej przez śmigłowce.


W ćwiczeniu, które trwa od28 września do 3 października,  bierze udział ok. 400 żołnierzy i 90 pojazdów.                                                                                       * * *
Wielonarodowy batalion żandarmerii wojskowej (NATO mnmbat) jest międzynarodową jednostką policji wojskowej, przygotowywaną do funkcjonowania w strukturze dowodzenia NATO. Decyzję o sformowaniu batalionu podjęto w czasie szczytu NATO w Pradze, w roku 2002 (tzw. „Zobowiązania Praskie” (Prague Capabilities Commitments). Batalion powstał 12 czerwca 2007 roku, a tworzą go pododdziały Żandarmerii Wojskowej oraz plutony policji wojskowych – chorwacki, czeski i słowacki. Polska pełni w batalionie rolę tzw. lead nation. Głównym zadaniem batalionu jest zapewnienie wsparcia dowódcy NATO w rejonie operacji Sojuszu. Certyfikacja batalionu jest zaplanowana na rok 2010. Do udziału w tej inicjatywie zostały także zaproszone Siły Zbrojne Ukrainy które posiadają status obserwatora.
Żandarmeria Wojskowa, od chwili  powstania w 1990 roku,  aktywnie angażuje się w misje pokojowe i stabilizacyjne pod auspicjami NATO, ONZ, UE oraz w ramach sił koalicyjnych. Aktualnie prawie 400 żołnierzy ŻW pełni służbę w 8 operacjach poza granicami kraju. Zaangażowanie ŻW w strukturach wielonarodowego batalionu oraz udział w międzynarodowych operacjach dobrze służy rozwojowi tej formacji. Zakłada się, że od 2010 roku ZW będzie formacją w pełni zawodową,  bardziej mobilną, o dużej zdolności do przerzutu w rejon operacji.Zespół prasowy SG WP
MON-FB
MON-Tweet


GALERIA