MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Spotkanie Ministra Klicha z nauczycielami akademickimi
2008-10-16

16.10. Warszawa. W czwartek, z okazji przypadającego 14 października Święta Edukacji Narodowej, minister obrony narodowej Bogdan Klich spotkał się z nauczycielami akademickimi, zatrudnionymi w uczelniach wojskowych.

Święto nauczycieli  było okazją do przyznania nagród i wyróżnień kadrze uczelni wojskowych. W obecności sekretarza stanu w MON Czesława Piątasa, podsekretarza stanu Stanisława Komorowskiego, dyrektora Generalnego MON Jacka Olbrychta oraz przedstawicieli kierownictwa uczelni wojskowych, minister Bogdan Klich wyróżnił specjalnymi nagrodami  9 osób, a 4 osoby otrzymały  dyplomy za całokształt swoich osiągnięć  naukowych.

W swoim przemówieniu minister Klich zaznaczył, że dzisiejsze spotkanie jest dobrą okazją do tego, by mówić doniosłym głosem o znaczeniu uczelni wojskowych w naszym kraju. (…) To jest nasz potencjał, który będziemy mogli wprowadzić do „krwioobiegu naukowego”, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Dokonania, za które dzisiaj przyznane zostały wyróżnienia, są doskonałym przykładem rozwoju myśli wojskowej. Niezmiernie ważne jest także  to, że dorobek naukowy uczelni nie jest tylko dorobkiem dydaktycznym – coraz więcej powstaje tam projektów naukowych i badawczych. Minister zaznaczył także, że obecne spotkanie to również okazja do wyrażenia każdemu z wyróżnionych naukowców  szacunku i uznania za ich wiedzę, doświadczenie i codzienny, twórczy trud.

Prof. dr hab. inż. Antoni Rogalski – laureat tzw. Polskiego Nobla, który w imieniu wyróżnionych podziękował za przyznane wyróżnienia - zaznaczył, iż ma nadzieję, że przygotowywane projekty dokumentów prawnych, pozwolą włączyć szkolnictwo wojskowe w systemy światowe.
Obecny na uroczystości komendant-rektor Wojskowej Akademii Technicznej, gen. bryg. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk,  pogratulował   naukowcom  ich dotychczasowych sukcesów - Już dzisiaj uczelnie wojskowe tworzą konsorcja, w ramach których wspólnie, grupowo przystępują do projektów. Takie działanie zwiększa szanse powodzenia prowadzonych projektów – powiedział gen. Mierczyk.

Lista nagrodzonych osób:

  •  NAGRODY  ZA  CAŁOKSZTAŁT  DOROBKU:

1) prof. dr. hab. inż. Piotr SIENKIEWICZ – profesor zwyczajny na Wydziale Strategiczno-Obronnym Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
2) prof. dr. hab. inż. Mieczysław SZUSTAKOWSKI – profesor zwyczajny w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie,
3) prof. dr. hab. inż. Stanisław OCHELSKI – profesor zwyczajnY Katedry Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie,
4) dr hab. inż. Janusz SZELKA – szef Katedry Inżynierii na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu

   NAGRODY  I  STOPNIA  ZA OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE:

1)  prof. dr hab. inż. Antoni ROGALSKI – profesor zwyczajny na Wydziale Nowych Technologii i Chemii, kierownik Zakładu Fizyki Ciała Stałego Wojskowej Akademii Technicznej  w Warszawie,
2) kmdr dr hab. inż. Cezary  SPECHT – prorektor ds. dydaktycznych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,
3) dr hab. Jerzy BĘDŹMIROWSKI – prodziekan ds. dydaktycznych  Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

   NAGRODY  II STOPNIA  ZA  OSIĄGNIĘCIA  NAUKOWE:

1) ppłk dr inż. Tadeusz ZIELIŃSKI – adiunkt w zespole pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii Obrony Narodowej w Warszawie,
2)  kpt. dr inż. Jacek WOJTAS – asystent naukowo-dydaktyczny w Instytucie Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA