MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Spotkanie naukowe w AON
2008-11-06

5.11.Warszawa-Rembertów. Tradycyjnie, jesienią każdego roku, w Akademii Obrony Narodowej organizowane jest spotkanie naukowe poświęcone systemom łączności i informatyki oraz wykorzystywaniu techniki teleinformatycznej w systemach dowodzenia.

W tym roku, w dniu 5 listopada Zakład Systemów Teleinformatycznych Instytutu Wojsk Lądowych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia zorganizował konferencję naukową na temat: „Wsparcie teleinformatyczne dowództw w działaniach wojsk lądowych”
Celem konferencji było przedstawienie dotychczasowych osiągnięć i trendów rozwojowych w zakresie wsparcia teleinformatycznego dowództw. Spotkanie miało także spełnić rolę forum wymiany myśli i dyskusji nad kierunkami dalszej pracy. Konferencja składała się z trzech zasadniczych sesji:

- sesji pierwszej, prowadzonej przez płk. dr. inż. Andrzeja WISZA, poświęconej: strukturze wsparcia teleinformatycznego (infrastrukturze teleinformatycznej oraz aplikacjom wspomagania dowodzenia);
- sesji drugiej, prowadzonej przez płk. dr. inż. Piotra DELĘ, poświęconej: Technologiom na potrzeby wsparcia teleinformatycznego;
- sesji trzeciej, prowadzonej przez płk. dr. inż. Andrzeja WISZA, poświęconej: Rozwiązaniom technicznym w zakresie wsparcia teleinformatycznego.

Konferencję naukową uroczyście otworzył pełniący obowiązki dyrektora Instytutu Wojsk Lądowych WZiD AON, pan płk dr inż. Jan POSOBIEC, który przywitał licznie przybyłych gości, a w szczególności:
- kmdr. Wiesława MAGDZIARZA – reprezentującego Departament Informatyki i Telekomunikacji;
- płk. Pawła KRZYMIŃSKIEGO – reprezentującego Zarząd Planowania i Dowodzenia P-6 w Sztabie Generalnym WP;
- ppłk. Roberta SOŁYGĘ – reprezentującego Dowództwo Operacyjne;
- płk. Roberta BIELEWSKIEGO – reprezentującego Dowództwo Wojsk Lądowych;
- płk. Krzysztofa JOP – reprezentującego Zarząd Dowodzenia i Łączności A-6 w Dowództwie Sił Powietrznych;
- płk. Lecha KWIATKA – reprezentującego Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej;
- dr. inż. Zbigniewa TARAPATĘ – reprezentującego Wojskową Akademię Techniczną jak również przedstawicieli krajowych firm:
- p. Wojciecha KOBOSA – reprezentującego firmę HP Polska sp. z o.o.;
- p. mgr. inż. Henryka KRUSZYŃKIEGO – reprezentującego firmę Teldat sp. J.;
- p. mgr. inż. Marka DRAS – reprezentującego firmę Radiotechnika Marketing sp. z o.o.;
- p. dr. inż. Zbigniewa FIOŁNĘ – reprezentującego firmę WZŁ nr 1 S.A.

Podczas konferencji zaprezentowano wystąpienia na następujące tematy:
- Współczesne działania wojsk lądowych – głos zabrał płk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI (AON/IWLąd/ZTWLąd);
- Zdolności i potrzeby wojsk lądowych w aspekcie wsparcia teleinformatycznego – płk dr inż. Andrzej WISZ (AON/IWLąd);
- Wsparcie teleinformatyczne w działaniach wojsk lądowych – w poszukiwaniu technologii, systemów i rozwiązań – w imieniu płk. Leszka STYPIKA (DWLąd G-6) głos zabrał płk Robert BIELEWSKI;
- Systemy wspomagania dowodzenia w procesie planowania działań operacyjnych: problemy modelowania, projektowania i integracji – dr inż. Zbigniew TARAPATA (WAT/WCY);
- Wybrane aspekty wsparcia teleinformatycznego – mjr mgr inż. Grzegorz PILARSKI (AON /IWLąd /ZST);
- Niedomagania w zakresie realizacji wsparcia teleinformatycznego
w sieciach radiowych wojsk lądowych (szczebla taktycznego) – mjr mgr inż. Mariusz FRĄCZEK (AON /IWLąd /ZST);
- Domeny informacyjne – nowe podejście do zarządzania informacją – płk dr inż. Piotr DELA (AON /IWLąd /ZST);
- Metodologia Information Technology Infrastructure Library (ITIL) a organizacja pracy i przepływ informacji – mjr mgr inż. Bartosz BIERNACIK (AON /IWLąd /ZST);
- Przetwarzanie i dystrybucja zobrazowań rozpoznawczych – mgr inż. Michał GRZYBEK (ITWL);
- Wykorzystanie systemu symulacyjnego SSWSO „Złocień” jako narzędzia weryfikacji wariantów działania wojsk w systemach wspomagania decyzji – Roman WANTOCH-REKOWSKI (WAT/WCY);
- Koncepcja integracji danych w systemach C4I na potrzeby planowania operacji połączonych z wykorzystaniem standardu JC3 – dr inż. Jarosław KOSZELA (WAT/WCY);
- Metoda wymiany informacji między systemami symulacji o architekturze HLA z wykorzystaniem mechanizmów SOA w systemach wspomagania decyzji – mgr inż. Rafał PLEWA (WAT/WCY);
- Wirtualne środowisko funkcjonowania informatycznego systemu wspomagającego procesy decyzyjne – kpt. mgr inż. Artur SZLESZYŃSKI (WSO WLąd);
- System obsługi centralnej bazy danych OIT/HNS – mjr mgr inż. Dariusz PAŁKA (CIiŁON);
- Polowy węzeł łączności dla potrzeb polskiego kontyngentu wojskowego – dr inż. Zbigniew FIOŁNA (WZŁ nr 1);
- Możliwości mobilne systemu JAŚMIN – mgr inż. Henryk KRUSZYŃSKI (Teldat sp. z o.o.);
- Zasięgi i zakresy działania sensorów i sieci sensorów bezprzewodowych – mgr inż. Marek DRAS (Radiotechnika Marketing).

W konferencji licznie uczestniczyli przedstawiciele kadry naukowo-dydaktycznej AON, Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych, a także z instytucji i jednostek wojskowych: Departamentu Informatyki i Telekomunikacji, Departamentu Transformacji, Dowództwa Operacyjnego, Zarządu Dowodzenia i Łączności A-6 Sił Powietrznych, Zarządu Planowania i Dowodzenia P-6 w Sztabie Generalnym WP, Dowództwa Wojsk Lądowych, Centrum Informatyki i Łączności Obrony Narodowej, Wojskowego Biura Bezpieczeństwa Łączności i Informatyki, Centralnego Węzła Łączności MON, Pomorskiego Okręgu Wojskowego, Śląskiego Okręgu Wojskowego, Wojskowej Akademii Technicznej, 16 Dywizji Zmechanizowanej, 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia, 6 Batalionu Dowodzenia w Śremie, 10 Pułku Dowodzenia z Wrocławia, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu oraz i firm związanych z rynkiem telekomunikacyjnym dla potrzeb wojsk lądowych.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA