MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Polska państwem ramowym Weimarskiej Grupy Bojowej UE
2009-01-28

28.01. W środę w Sztabie Generalnym WP odbyła się pierwsza runda międzynarodowych konsul- tacji ws. utworzenia francusko-niemiecko-polskiej (tzw. Weimars- kiej) Grupy Bojowej UE.

Polska jest obecnie zaangażowana w tworzenie dwóch Grup Bojowych Unii Europejskiej  w których pełni rolę państwa ramowego. Ponadto rozważana jest możliwość utworzenia Grupy Bojowej z udziałem Polski, Słowacji, Węgier, Czech i Ukrainy.
W czasie konferencji prasowej szefowie delegacji wojskowych Francji, Niemiec i Polski, biorących udział w konsultacjach, potwierdzili, że Weimarska Grupa Bojowa z Polską jako państwem wiodącym (ramowym) będzie gotowa do działania w I połowie 2013 roku. Gen. bryg. Anatol Wojtan ze Sztabu Generalnego WP potwierdził także, że Polska - jako państwo ramowe Weimarskiej Grupy Bojowej UE - wystawi do jej składu dowództwo grupy, batalion zmechanizowany na KTO Rosomak oraz pododdziały wsparcia – ogółem bedzie to ponad 50% stanu osobowego całości sił. W czasie spotkania ustalono także kalendarz kolejnych spotkań i konsultacji. Na czele uczestniczących w konsultacjach  delegacji wojskowych stali: wiceadmirał Eric Chaplet (Francja), gen. bryg.Hans Werner Wiermann (Niemcy) i gen. bryg. Anatol Wojtan (Polska).


* * *


Warunkiem zwiększenia zdolności Unii Europejskiej do prowadzenia operacji reagowania kryzysowego jest posiadanie skutecznych sił, zdolnych do prowadzenia autonomicznych działań. Celowi temu mają służyć Grupy Bojowe Unii Europejskiej, które tworzone są przez państwa członkowskie i utrzymywane w gotowości do działania przez okres 6-miesięcznego dyżuru. Grupy Bojowe mogą realizować takie zadania, jak: rozdzielanie stron konfliktu, misje zapobiegania konfliktom, wsparcie dla misji ewakuacyjnych i misji humanitarnych. W okresie dyżuru danej Grupy Bojowej, w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej, w następstwie decyzji Rady Unii Europejskiej,  powinna ona w ciągu 10 dni rozpocząć realizację misji.

Niemiecko-łotewsko-litewsko-polsko-słowacka Grupa Bojowa UE.
Formalną podstawą do sformowania tej Grupy Bojowej jest - podpisane w dniu 13 listopada 2006 r. w Brukseli - Porozumienie Ogólne. Do tej pory odbyło się 13 rund międzynarodowych konsultacji ws. utworzenia EUBG 2010, w wyniku których uzgodniono jej ostateczną strukturę oraz wypracowano szczegóły dot. zabezpieczenia logistycznego, medycznego oraz łączności. Polska jako kraj ramowy, czyli taki, który zapewnia co najmniej 50% stanu osobowego Grupy i odpowiada za proces konsultacji i uzgodnień – zadeklarowała do tej grupy ok. 1,5 tys. żołnierzy na bazie 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza. (m.in. obsada dowództwa grupy, batalion piechoty, pododdziały wsparcia medycznego, logistycznego, pluton żandarmerii wojskowej i pluton przeciwlotniczy) Grupa ma objąć dyżur bojowy w roku 2010. 


Francusko-niemiecko-polska Grupa Bojowa UE.
W trakcie spotkania ministrów obrony państw Trójkąta Weimarskiego w Wieliczce w dn. 25 lipca 2006 r. zgodzono się co do tego, że potrzebne jest utworzenie - w perspektywie 2013 roku - wspólnej Grupy Bojowej UE. W dniu 7 grudnia 2006 r. szefowie sztabów państw Trójkąta Weimarskiego ustalili, że Weimarska Grupa Bojowa UE (EU Weimar Battlegroup) będzie gotowa do objęcia dyżuru w pierwszej połowie 2013 r. W dniu 28 stycznia 2009 r. odbyła się w Warszawie pierwsza runda międzynarodowych uzgodnień, w trakcie których omawiano  m.in. wkłady poszczególnych państw, wstępną strukturę grupy oraz zadania jakie mogłaby ona realizować.


Czesko- polsko- słowacko-węgierska Grupa Bojowa UE z udziałem Ukrainy.Inicjatywa utworzenia Grupy Bojowej UE państw Grupy Wyszehradzkiej pojawiła się podczas spotkania Szefów Sztabów Generalnych Czech, Słowacji, Polski i Węgier, które odbyło się w Sliaciu (Słowacja) w dniach 26-28 stycznia 2007r. W jego trakcie rozważano możliwość ewentualnego włączenia do tej inicjatywy Ukrainy. Przewiduje się, iż w przeciągu najbliższych dwóch lat, w wyniku prowadzonych na różnych szczeblach konsultacji (spotkania ministrów obrony, seminaria itp.), inicjatywa ta powinna nabrać bardziej konkretnego charakteru.


RZECZNIK PRASOWY
SZTABU GENERALNEGO WP

 

,

MON-FB
MON-Tweet