MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Jubileusz Towarzystwa Wiedzy Obronnej
2004-09-16

W Warszawie 16 września br. odbyły się uroczyste obchody 85-lecia Towarzystwa Wiedzy Obronnej, nad którymi patronat

W Warszawie 16 września br. odbyły się uroczyste obchody 85-lecia Towarzystwa Wiedzy Obronnej, nad którymi patronat objął minister obrony narodowej Jerzy Szmajdziński. Zorganizowaną z tej okazji konferencję popularno – naukową nt. edukacji obywatelskiej w kształtowaniu świadomości obronnej społeczeństwa i roli jaka w tym procesie odgrywa Towarzystwo Wiedzy Obronnej, poprzedziła ceremonia wręczenia wysokich odznaczeń państwowych nadanych przez prezydenta RP osobom szczególnie zasłużonym dla TWO. Krzyżami Oficerskimi Orderu Odrodzenia Polski uhonorowani zostali pułkownicy – Janusz Wanat i Marek Zdziech, zaś Krzyżami Kawalerskimi OOP – płk Aleksander Hejza i płk prof. dr hab. Zenon Zamiar. Złote Krzyże Zasługi otrzymali – ppłk dypl. Zbigniew Krawczyk i pplk Krzysztof Szymelpfenig. Po wystąpieniu asystenta szefa Sztabu Generalnego WP gen. dyw. Mieczysława Stachowiaka, referat nt.: „Kształtowanie świadomości obronnej społeczeństwa polskiego w programach i działalności stowarzyszeń (1919 – 2004)” wygłosiła dr. Aleksandra Skrabacz z Akademii Obrony Narodowej. Natomiast prezesa Zarządu Głównego TWO płk Wiesław Jóźwik wystąpił z odczytem „Towarzystwo Wiedzy Obronnej – proobronna działal - ność edukacyjna. Historia i teraźniejszość.” * * * Prekursorem TWO było utworzone we wrześniu 1919 roku Towarzystwo Wiedzy Wojskowej, którego pierwszym prezesem był gen. dyw. Jan Jacyna, a honorowym członkiem i patronem - Naczelnik Państwa marszałek Józef Piłsudski. Obchodząca swój jubileusz placówka kultywuje tradycje takich poprzedników, jak: Towarzystwa Wiedzy Wojskowej (1919-1939), Kół Pracy Społecznej (1945-1950), Wojskowych Kół Naukowych (1956-1960), Kół Wiedzy Wojskowej(1960-1972) i Towarzystwa Wiedzy Wojskowo-Obronnej (1972-1977). Towarzystwo Wiedzy Obronnej, jako organizacja pozarządowa, jest stowarzyszeniem o ogólnokrajowym zasięgu działania i posiada osobowość prawną. Towarzystwo stawia sobie za cele m.in. kształtowanie świadomości obronnej w społeczeństwie, krzewienie wiedzy wojskowo-obronnej, upowszechnianie osiągnięć naukowo-technicznych związanych z obronnością i bezpieczeństwem państwa oraz popularyzowanie tradycji polskiego oręża. Powyższe cele Towarzystwo realizuje przez działalność wydawniczą, lektorską i publicystyczną, a także emisję medali pamiątkowych oraz realizację filmów szkoleniowych. Honorowym prezesem TWO jest szef Sztabu Generalnego WP generał Czesław Piątas.

MON-FB
MON-Tweet