MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

KOMUNIKAT MON
2009-07-15

15.07. Warszawa. Komunikat MON w nawiązaniu do artykułu „Polityczny wymarsz wojsk do Gołdapi”, „Rzeczpospolita” 15.07.2009 r.

W związku z dzisiejszym artykułem w "Rzeczpospolitej" pt. „Polityczny wymarsz wojsk do Gołdapi”, informuję, że wszystkie zmiany, skutkujące przebudową struktur Sił Zbrojnych RP (SZ RP), poddawane są wszechstronnym analizom, ze szczególnym uwzględnieniem zasady „koszt-efekt” w kontekście potrzeb obronnych, efektywnego wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa, a także potencjalnych skutków dla społeczności lokalnych.

Aktualnie realizowany „Program rozwoju Sił Zbrojnych RP w latach 2007-2012” (wraz z aneksami) charakteryzują przedsięwzięcia zmierzające do skupiania jednostek w możliwie najmniejszej liczbie kompleksów wojskowych, z dala od dużych miast i jak najbliżej ośrodków poligonowych. W najbliższej przyszłości rozformowaniu bądź przeformowaniu ulegnie część jednostek Wojsk Lądowych, jak również będą formowane nowe jednostki. W grupie jednostek wojskowych, których dotyczą zmiany organizacyjno-dyslokacyjne, jest 13. pplot w Elblągu. Wyniki dotychczas dokonanych analiz wskazują na zasadność zintegrowania tej jednostki z 15. pplot w Gołdapi.  Należy podkreślić, że zmiany wiązać się będą z jednoczesnym rozformowaniem elbląskiego pułku przeciwlotniczego, a planowana integracja ma na celu m.in. poprawę możliwości bojowych 15. pplot poprzez efektywne zagospodarowanie części personelu i sprzętu wojskowego 13. pplot. W Ministerstwie Obrony Narodowej, w tym w Sztabie Generalnym WP, nie była planowana sytuacja odwrotna, tj. wzmocnienie 13. pplot w wyniku rozformowania 15. pplot. 

Ocenia się, że rozformowanie 13. pplot nie wpłynie znacząco na rynek pracy i rozwój Elbląga, który jako duże, w przeszłości wojewódzkie miasto daje również rękojmię właściwego i korzystnego dla jego mieszkańców zaadaptowania zwolnionej infrastruktury wojskowej. Z kolei w Gołdapi, gdzie 15. pplot jest głównym pracodawcą, ewentualne rozformowanie jednostki przyniosłoby katastrofalne skutki dla lokalnej społeczności. Ponadto, koszty funkcjonowania jednostki w małym garnizonie są znacząco mniejsze niż w dużym mieście. Za rozwojem jednostki w Gołdapi przemawia również fakt, iż miejscowość ta jest położona  stosunkowo blisko Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim, co powinno zapewnić lepsze możliwości szkolenia, jak również zmniejszyć koszty transportu żołnierzy i sprzętu do ośrodka poligonowego.

Każdorazowo podjęcie tak trudnej, ale jednak niezbędnej decyzji, jak w sprawie 13. pplot w Elblągu, ma na celu wygospodarowanie możliwie najwyższych środków finansowych na realizację zadań niezbędnych dla obronności Państwa i rozwoju SZ RP. Decyzje w tej sprawie są szczególnie głęboko przemyślane.

Rzecznik Prasowy MON
Robert ROCHOWICZ

MON-FB
MON-Tweet