MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nominacje generalskie
2009-08-15

15.08. Warszawa. W dniu Święta Wojska Polskiego, na wniosek ministra obrony narodowej Bogdana Klicha, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński wręczył w Belwederze 11 nominacji generalskich.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

– generał brygady Anatol Czaban
– generał brygady Mirosław Różański
 

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

– płk Piotr Błazeusz
– płk Andrzej Henryk Danielewski
– płk Tomasz Julian Drewniak
– płk Artur Stanisław Kołosowski
– płk Sławomir Marat
– płk Marek Janusz Mecherzyński
– płk Krzysztof Dariusz Motacki
– płk Cezary Podlasiński
– płk Mirosław Grzegorz Siedlecki.

Akty mianowania wręczył Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński. Minister obrony narodowej Bogdan Klich wyróżnił nowo mianowanych generałów szablami oficerskimi.

W swoim przemówieniu Prezydent RP Lech Kaczyński podkreślił, że Siły Zbrojne w dzisiejszym świecie są niezbędne i w bardzo dużym stopniu decydują o znaczeniu państwa w relacjach międzynarodowych. Zwracając się do nowo mianowanych, życzył im "(...) powodzenia w trudnej służbie i dumy ze służby. Tego, aby słowo "polski oficer", "polski żołnierz" oznaczało człowieka odważnego, sprawnego, wzorowo wykonującego swoje obowiązki i człowieka honoru".

* * *

SYLWETKI NOWO MIANOWANYCH

Gen. dyw. pil. Anatol CZABAN (ur. 1959 r. w Hajnówce), szef Szkolenia Sił Powietrznych, instruktor-pilot.
Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej oraz Wojskowej Akademii Lotniczej w ZSRR. Posiada tytuł doktora nauk wojskowych, uzyskany w Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także studia podyplomowe w Akademii Wojennej Sił Powietrznych w Maxwell (USA) oraz Wyższy Kurs Bezpieczeństwa Europejskiego w Centrum im. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen (Niemcy), a ponadto studia podyplomowe w zakresie integracji i bezpieczeństwa europejskiego w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz wiele kursów specjalistycznych. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego oraz posiada dyplom tłumacza wojskowego języka rosyjskiego.

Gen. dyw. Mirosław RÓŻAŃSKI (ur.1962 r. w Głogowie), dowódca 11 Dywizji Kawalerii Pancernej.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów - dowódców batalionów piechoty zmechanizowanej, kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Legitymuje się dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Piotr BŁAZEUSZ (ur.1971 r. w Warszawie), wyznaczony na stanowisko Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej z dniem 14 sierpnia 2009 roku.
Jest absolwentem Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs. Ukończył także studia magisterskie w zakresie nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i integracji euroatlantyckiej w Wyższej Szkole Humanistycznej, kurs orientacyjny oficerów sztabowych NATO i kurs NATO w zakresie  współpracy i bezpieczeństwa w Europie w Szkole NATO (SHAPE) w Oberammergau (Niemcy), kurs w zakresie współpracy międzynarodowej w Międzynarodowym Centrum Obrony Norwegii, kurs w zakresie bezpieczeństwa zarządzania zamówieniami w Bazie Sił Powietrznych  w Wright-Patterson (USA), kurs z zakresu bezpieczeństwa narodowego na Uniwersytecie Warszawskim, kurs komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Andrzej DANIELEWSKI (ur. 1962 r. w Aleksandrowie Kujawskim), dowódca 9 Brygady Kawalerii Pancernej.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów – dowódców batalionów czołgów, kurs taktyczno-operacyjny dowódców oddziałów oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie służby cywilnej, administracji publicznej, zarządzania jednostkami terenowymi oraz rozwoju regionalnego i lokalnego w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Tomasz DREWNIAK (ur. 1964 r. w Gliwicach), dowódca 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego – instruktor-pilot.
Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej, Wojskowej Akademii Lotniczej  w Monino (Federacja Rosyjska) oraz Akademii Wojennej Wojsk Lotniczych w Maxwell (USA). Ukończył także kurs pilotów na samoloty MIG-21 w Centrum Doskonalenia Lotniczego oraz kursy przeszkolenia technicznego personelu latającego na samoloty PZL M-28B/PT „SKYTRUCK” i PZL M-28 „BRYZA”. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Artur KOŁOSOWSKI (ur. 1958 r. w Ornecie), dyrektor Sekretariatu Ministra Obrony Narodowej.
Jest absolwentem Wydziału Cybernetyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej oraz Instytutu Zarządzania Zasobami Obrony (Defense Resources Management Institute) w Monterey  (USA). Ukończył również Podyplomowe Studia Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej oraz studia MBA na Uniwersytecie Illinois, a także liczne kursy w Polsce i za granicą, w tym m.in. wyższy kurs obronny i kurs taktyczno-operacyjny w Akademii Obrony Narodowej, kurs komunikacji społecznej i kontaktów z mediami oraz szkolenie w zakresie psychologii zarządzania i komunikacji w biznesie. Po uzyskaniu promocji przez kilkanaście lat pracował jako inżynier sprzętu automatyzacji wojsk radiotechnicznych, wykładowca w pionie naukowo-dydaktycznym oraz kierownik Studium Języków Obcych na uczelniach Sił Powietrznych RP. W 1999 r. rozpoczął służbę w Biurze Prasy i Informacji MON. W latach 2000-2001 wykonywał zadania na stanowisku głównego specjalisty w Sekretariacie Podsekretarza Stanu ds. Polityki Obronnej MON, a w 2002 r. powrócił do Biura Prasy i Informacji MON, gdzie do 2003 r. zajmował stanowisko zastępcy dyrektora. W latach 2003-2007 był dyrektorem Departamentu Spraw Obronnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej (wcześniej URTiP). Jest organizatorem wielu szkoleń i konferencji oraz autorem licznych publikacji na temat obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych, realizowanych na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Był obserwatorem OBWE w Republice Serbskiej (1997) oraz Czarnogórze (1998), a w latach 2003-2006 – przedstawicielem w Komitecie Planowania Łączności Cywilnej (CCPC) NATO. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Sławomir MARAT (ur. 1956 r. w Jeleniej Górze), zastępca szefa Inspektoratu – Naczelny Lekarz WP.
Jest absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej. Pierwszy stopień specjalizacji w zakresie pediatrii otrzymał w 1986 roku, a drugi stopień specjalizacji - w 1992 roku. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie prawa medycznego, bioetyki i socjologii medycznej na Uniwersytecie Warszawskim.

Gen. bryg. Marek MECHERZYŃSKI (ur. 1962 r. w Toruniu), dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także kurs taktyczno-operacyjny integracji z NATO w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Królewskiej Akademii Studiów Obronnych w Londynie oraz kurs oficerów operacyjnych NATO i kurs operacji pokojowych. Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Krzysztof MOTACKI (ur. 1961 r. w Przasnyszu), dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także kurs integracji z NATO, kurs taktyczno-operacyjny, studia podyplomowe w zakresie operacyjno-strategicznym oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie treningu kadry kierowniczo-menadżerskiej na Politechnice Gdańskiej, a ponadto Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów w ZSRR, kurs oficerów sztabowych NATO, kurs operacji pokojowych NATO, a także kurs zarządzania zasobami obrony w Podyplomowej Szkole Marynarki Wojennej w Monterey (USA). Legitymuje się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego

Gen. bryg. Cezary PODLASIŃSKI (ur. 1961 r. w Bydgoszczy), szef Centrum Dowodzenia Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych oraz Akademii Obrony Narodowej. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i integracji euroatlantyckiej w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Legitymuje się dobrą znajomością języka angielskiego.

Gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI (ur. 1952 r. w Żyrardowie), dowódca 15 Brygady Wsparcia Dowodzenia.
Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności oraz Akademii Sztabu Generalnego WP. Ponadto ukończył wyższy kurs doskonalenia oficerów – szefów łączności pułków Wojsk Lądowych w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Łączności, przeszkolenie specjalistyczne z ekonomiki wojskowej w Wojskowej Akademii Politycznej, studia podyplomowe w zakresie techniki i systemów łączności w Wojskowej Akademii Technicznej, studia podyplomowe w zakresie zarządzania firmą i marketingu na Politechnice Koszalińskiej, oficerski kurs orientacyjny w Szkole NATO w Latinie oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Legitymuje się dobrą znajomością języka angielskiego.

                                          * * *

Ordery i odznaczenia z rąk Prezydenta RP odebrały następujące osoby odznaczone:

za wybitne zasługi w kultywowaniu tradycji oręża polskiego, za osiągnięcia w pracy zawodowej i działalności społecznej
KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:
Janusz Waldemar CISEK

za wybitne zasługi w umacnianiu suwerenności i obronności kraju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI:

ks. bp gen. bryg. Ryszard Rudolf BORSKI
gen.  bryg. Jan DZIEDZIC
płk  Przemysław Jerzy SKOWROŃSKI

za umiejętne i skuteczne dowodzenie jednostką bojową, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO:
ppłk  Mirosław POLAKOW
kpt. Piotr RACZYŃSKI

za śmiały czyn bojowy oraz osobiste męstwo, połączone z wyjątkową ofiarnością, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO:
ppor. Leszek GIERGIELEWICZ
st. szer. Łukasz Jan GOŹDZIK

oraz pośmiertnie
za wzorowe wykonanie obowiązków służbowych oraz dokonane czyny bojowe połączone z wyjątkową ofiarnością, podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa w czasie pokoju
KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU KRZYŻA WOJSKOWEGO:
por. rez.  Krzysztof Tadeusz KAŚKOS
st. chor. rez.  Artur Sebastian ŻUKOWSKI.

za sumienną służbę w czasie działań bojowych przeciwko aktom terroru podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Z MIECZAMI:

mł.  chor. Paweł STOPIŃSKI.

Prezydent RP nadał także odznaczenia wojskowe 94 żołnierzom, w tym 70 Wojskowych Krzyży Zasługi, 2 Morskie Krzyże Zasługi oraz 22 Lotnicze Krzyże Zasługi. Podczas uroczystości z rąk Prezydenta RP odznaczenia odebrało 12 żołnierzy:

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Wojskom Lądowym, a wykraczający poza zwykły obowiązek
WOJSKOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
mjr  Cezary Tomasz KAŁUZIŃSKI
ppłk  Roman Władysław KAPUŚCIK
mjr Janusz Zenon KORZENIOWSKI 
płk Waldemar KRUPIŃSKI

za dokonany w czasie służby czyn, przynoszący szczególną korzyść Marynarce Wojennej, a wykraczający poza zwykły obowiązek
MORSKIM KRZYŻEM ZASŁUGI:
kmdr por.  Janusz BOGUSZ
kmdr  Ryszard SZYNOWSKI

za dokonany w czasie służby czyn przynoszący szczególną korzyść Siłom Powietrznym, a wykraczający poza zwykły obowiązek
LOTNICZYM KRZYŻEM ZASŁUGI:
chor. sztab.  Sławomir Henryk GRACZYK
ppłk  Tomasz Ignacy HAHAJ
ppłk  Ryszard Bogdan KALETA
gen. bryg.  Stefan RUTKOWSKI
gen. bryg.  Michał Edward SIKORA
gen. bryg.  Włodzimierz Czesław USAREK

Za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa Prezydent RP nadał 813 Gwiazd Iraku oraz 167 Gwiazd Afganistanu.

Z rąk Prezydenta RP pamiątkowe odznaczenia odebrało 12 osób, w tym również członkowie rodzin żołnierzy odznaczonych pośmiertnie.

GWIAZDY AFGANISTANU otrzymali:

gen. bryg.  Janusz ADAMCZAK
chor. Stanisław CHODAŃ
st. szer.  Adam GĄSIOR,
st.  szer.  Sławomir Bronisław LESZKIEWICZ 
st. chor. rez.  Artur Sebastian ŻUKOWSKI (pośmiertnie) 

GWIAZDY IRAKU otrzymali:

chor.   Michał Marek BUJAK,
ppor. Aneta Magdalena GORCZYCA,
st.  szer.  Mirosław Andrzej KLEPS,
st.  chor. rez.  Mirosław KUCIEL,
pani Halina LEWANDOWSKA,
por. rez.  Krzysztof Tadeusz KAŚKOS (pośmiertnie) 
st. chor. rez.  Artur Sebastian ŻUKOWSKI  (pośmiertnie).

Prezydentowi RP zostali zaprezentowani tegoroczni absolwenci – prymusi Wyższych Szkół Wojskowych, których Zwierzchnik Sił Zbrojnych wyróżnił okolicznościowymi upominkami. W grupie tej znaleźli się:

- ppor.  Agnieszka CIESIELSKA – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- mjr  Tomasz FUDAL - Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne Oficerów Wojsk Lądowych – Akademia Obrony Narodowej,
- płk  Marian JELENIEWSKI - Studium Podyplomowe „Studium Polityki Obronnej” – Akademia Obrony Narodowej,
- ppor.  Sławomir MAREK – Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- ppłk Dariusz NAWROCKI –Wyższy Kurs Operacyjno-Strategiczny - Akademia Obrony Narodowej,
- ppor.  Tomasz NOWAKOWSKI - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych,
- ppor. Zbigniew ZDUNEK - Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA