MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczyste przekazanie obowiązków przez Dowódcę Wojsk Lądowych
2009-09-16

16.09. W warszawskiej Cytadeli odbyła się uroczystość przekazania przez gen. Waldemara Skrzypczaka obowiązków Dowódcy Wojsk Lądowych gen. Tadeuszowi Bukowi.

W uroczystości uczestniczyli m. in.: Minister ON Bogdan Klich, Szef Sztabu Generalnego WP Franciszek Gągor oraz Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski.

Ceremonia zdania i objęcia obowiązków Dowódcy Wojsk Lądowych odbyła się w Sali Ceremonialnej Dowództwa Wojsk Lądowych. Zdający obowiązki generał broni Waldemar Skrzypczak przekazał dowodzenie generałowi dywizji Tadeuszowi Bukowi. Dowódcy podpisali protokół i złożyli meldunek o zadaniu oraz objęciu obowiązków Szefowi Sztabu Generalnego.

Szef Sztabu-Zastępca Dowódcy Wojsk Lądowych generał dyw. Edward Gruszka wręczył gen. Tadeuszowi Bukowi Odznakę Pamiątkową Dowództwa Wojsk Lądowych. Odegrana został Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Uroczystość zakończyła się wpisami do Księgi Pamiątkowej oraz gratulacjami złożonymi przez uczestników uroczystości.

tekst i zdjęcia: Krzysztof Stępkowski

GALERIA

* * *

Nowy dowódca Wojsk Lądowych

15.09. Warszawa. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której  Prezydent RP, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Lech Kaczyński mianował gen. dyw. Tadeusza Buka na stanowisko dowódcy Wojsk Lądowych.

Podczas wystąpienia prezydent Lech Kaczyński podziękował ustępującemu dowódcy Wojsk Lądowych, gen. broni Waldemarowi Skrzypczakowi,  za „długoletnią, prawdziwie żołnierską służbę”.

Mówiąc o generale Tadeuszu Buku, Lech Kaczyński stwierdził, że według wszystkich opinii, które zna, jest to żołnierz z prawdziwego zdarzenia: - Takich żołnierzy potrzebuje dzisiejsza Polska. Chciałbym to bardzo mocno podkreślić – powiedział prezydent. Dodał także, że choć ma nadzieję, że polskie siły zbrojne nie pójdą na front, to misje ekspedycyjne się nie skończą, a gotowość bojowa musi być zachowana. - Ja wiem, że armia kosztuje. Ja wiem, że wydatki na armię nie są wydatkami popularnymi społecznie, ale zadaniem tych, którzy sprawują władzę, jest podejmowanie także takich decyzji, które nie u wszystkich są popularne – powiedział prezydent. Na zakończenie jeszcze raz podziękował gen. Skrzypczakowi, a zwracając się do gen. Buka, powiedział: -Życzę służby owocnej, choć nie obiecuję służby łatwej. Nasza misja, jako członka NATO, jako członka Wspólnoty Europejskiej, jako sprawdzonego sojusznika, musi trwać i musi się rozwijać. I to jest pańskie podstawowe zadanie - podkreślił prezydent.

W uroczystości uczestniczył minister obrony narodowej Bogdan Klich, szef Sztabu Generalnego WP generał Franciszek Gągor, dowódcy Rodzajów Sił Zbrojnych oraz przedstawiciele Ordynariatów Polowych WP.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA