MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

"PATROL ´09"
2009-10-23

23.10. W związku z planowanym w dniach 27-29 października br. ćwiczeniem Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń pk. „PATROL 09” odbyła się (23 października br.) konferencja prasowa z udziałem kierownika ćwiczenia gen. bryg. Ryszarda FRYDRYCHA oraz przedstawiciela Rządowego Centrum Bezpieczeń- stwa Floriana NAUMCZYKA.

Kierownik ćwiczenia gen. R. Frydrych opowiedział o Krajowym Systemie Wykrywania Skażeń i Alarmowania, którego funkcjonowanie nadzoruje i koordynuje Minister Obrony Narodowej, przy pomocy Centrum Dyspozycyjnego umiejscowionego w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń.
Ponadto przedstawił ogólne założenia i cel ćwiczenia. „PATROL 09 jest próbą sprawdzenia współdziałania systemów podległych różnym ministrom” – powiedział gen. Frydrych.
Działania będą miały zasięg ogólnopolski i wezmą w nich udział siły i środki podległe pięciu resortom: obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, środowiska i infrastruktury.

Umiejscowienie Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania w systemie bezpieczeństwa państwa przedstawił pan Florian Naumczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Opowiedział również o zaangażowaniu podmiotów cywilnych w realizację zamierzeń związanych z ćwiczeniem, a także o roli i zadaniach Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

„PATROL 09” jest pierwszym krajowym, cywilno-wojskowym ćwiczeniem tego typu o charakterze wieloszczeblowym.

W ramach ćwiczenia rozegrane zostaną epizody praktycznego działania z udziałem jednostek wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa i Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Oprócz sytuacji rozgrywanych aplikacyjnie, w ćwiczeniu planowane są epizody praktyczne, w tym na stacji warszawskiego metra – Młociny, w którym doskonalić się będą służby ratownicze.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA