MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Spike po raz pierwszy odpalony na poligonie w Toruniu
2005-03-02

21 lutego br. na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyło się

21 lutego br. na terenie Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu odbyło się szkolenie kierowniczej kadry wojsk lądowych i przedstawicieli instytucji MON, pt: „Warunki i sposób wdrożenia programu PPK SPIKE do Wojsk Lądowych. Możliwości bojowe PPK na polu walki”. Celem szkolenia było zapoznanie przedstawicieli instytucji współdziałających we wdrożeniu do Sił Zbrojnych RP programu SPIKE oraz reprezentantów dowództw jednostek wojskowych objętych programem SPIKE z kolejnym etapem realizacji programu. Przedstawiono uczestnikom szkolenia charakterystykę oraz możliwości będących obecnie na wyposażeniu PPK, PPK SPIKE oraz urządzeń treningowych w warunkach stacjonarnych i polowych. W programie przewidziano także doskonalenie i przygotowanie kadry instruktorsko – dowódczej i dydaktycznej Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia do szkolenia operatorów z jednostek wojskowych. Kolejnym etapem szkolenia było wykonanie strzelań ogniowych amunicją bojową. Toruńscy artylerzyści jako pierwsi dostali rozkaz wystrzelenia jednego z 2675 przeciwpancernych pocisków kierowanych nowej generacji SPIKE .Wystrzelony przez toruńskiego sierżanta Mariusza Arnistę pocisk po pokonaniu 2540 metrów precyzyjnie trafił w stary, wyeksploatowany czołg. Ćwiczenia obserwowali wiceminister Janusz Zemke, przedstawiciele MON i władz lokalnych. Wyrzutnie SPIKE i pociski SPIKE-LR Dual to technika najnowszej, trzeciej generacji, która będzie obecna w polskiej armii przez najbliższe 25-30 lat. Na ich zakup z budżetu ministerstwa obrony zostanie przeznaczone 1,5 mld zł. Jeden pocisk kosztuje ponad 100 tys. dolarów. Planuje się, że rocznie będzie wystrzeliwanych 25 sztuk. Polskie siły zbrojne do 2013 r. mają otrzymać 264 wyrzutni SPIKE i 2675 pocisków SPIKE-LR Dual. Planuje się, że do końca tego roku zostaną dostarczone 24 wyrzutnie. Wojska Lądowe otrzymają też trenażery i symulatory umożliwiające ćwiczenie bez użycia kosztownych pocisków. SPIKE może być montowany na samochodach patrolowych Humveei na kołowych transporterach opancerzonych. Pociski SPIKE-LR Dual mają zasięg do 4 km, a odległość tę pokonują w 26 sek. W głowicy pocisku znajdują się dwie kamery: telewizyjna i na podczerwień, które pozwalają na automatyczne naprowadzanie go na cel oraz korygowanie lotu przez operatora. Pociski SPIKE-LR Dual przebijają pancerz stalowy o grubości 70 centymetrów. Zestaw składający się z wyrzutni i z pocisku waży 26,2 kg, a może być przenoszony przez dwóch żołnierzy. Ta broń może być używana w temperaturze od minus 25 do plus 55 stopni. *** PRZECIWPANCERNY POCISK KIEROWANY NOWEJ GENERACJI DLA WOJSK LĄDOWYCH Decyzja o wyposażeniu Wojsk Lądowych w przeciwpancerne pociski kierowane nowej generacji wynikła z analizy współczesnych potrzeb wojsk pancernych i zmechanizowanych, wojsk rakietowych i artylerii oraz wojsk aeromobilnych w zakresie obrony przeciwpancernej. Uzgodniono, że polskiej armii potrzebna jest jedna „rodzina” pocisków o określonym zasięgu, posiadających duże możliwości niszczenia celów pancernych i działania w warunkach ograniczonej widoczności oraz odpornych na zakłócenia w fazie naprowadzania. Stare pociski przeciwpancerne produkcji b. ZSRR nie spełniają tych standardów, dlatego muszą być zastąpione nowoczesną bronią, którą będzie można zintegrować z transporterami opancerzonymi i śmigłowcami. Wstępne ustalenia przetargowe zakładały, że producent przekaże część technologii do Polski, a dostawcą dla MON będzie polskie przedsiębiorstwo. Ostatecznie wybrano izraelską firmę Rafael Armament Development Authority - producenta zestawów PPK SPIKE. Jej polskimi partnerami są ZM MESKO w Skarżysku-Kamiennej oraz BUMAR Sp. z o.o. Przed podpisaniem umowy firma RAFAEL przeprowadziła testy ogniowe na poligonie w Drawsku Pomorskim. Umowę pomiędzy MON a ZM MESKO S.A./PHZ BUMAR Sp. z o.o. na dostawy PPK SPIKE podpisano 29 grudnia 2003 r., weszła ona w życie z dniem 26 lutego 2004 r., po wynegocjowaniu i podpisaniu umowy offsetowej. Obejmuje ona pocisk PPK SPIKE-LR o zasięgu 4000 m, wraz z zestawem przenośnym, spełniający wymagania wojsk rakietowych i artylerii oraz przewidziany do sukcesywnego zastępowania zestawów FAGOT. W warunkach polskich system SPIKE może mieć również zastosowanie jako broń przeciwpancerna zintegrowana z kołowymi transporterami opancerzonymi lub montowana na pojazdach terenowych typu HUMMER. WYPOSAŻANIE WOJSK LĄDOWYCH W PPK SPIKE Program obejmuje, zgodnie z umową, dostarczenie w latach 2004-2013 Wojskom Lądowym 264 wyrzutni SPIKE i 2675 pocisków SPIKE-LR Dual oraz elementów służących do szkolenia operatorów – trenażerów i symulatorów, pozwalających na treningi bez użycia kosztownych pocisków. Oficjalna uroczystość przekazania pierwszych Spike’ów miała miejsce w dniu 16 listopada ubiegłego roku. W odbywającej się w Dowództwie Wojsk Lądowych na warszawskiej Cytadeli ceremonii udział wzięli szefowie resortów obrony Polski i Izraela, Jerzy Szmajdziński i Shaul Mofaz, dowódca WL gen. broni Edward Pietrzyk oraz przedstawiciele firmy Rafael Armament Development Authority i Zakładów Mechanicznych MESKO S.A. Zgodnie z umowa offsetową, część produkcji pocisku zostanie przeniesiona do ZM MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej. Polonizacja dotyczyć będzie 8 istotnych podzespołów. Niektóre z nich mają być eksportowane na rynki trzecie poprzez sieć handlową firmy RAFAEL.Koncepcja eksploatacji PPK Spike zakłada, że zostanie utworzona jedna baza techniczna, w której zostaną zainstalowane testery wyrzutni i testery celowników termalnych wraz z niezbędnym wyposażeniem do wykonywania przeglądów okresowych. Obsługa techniczna pocisków odbywać się będzie w ZM MESKO S.A. Zakupiony pakiet szkoleniowo-logistyczny obejmuje m.in. : • urządzenia treningowe polowe (ODT) służące do szkolenia operatorów w wykonywaniu wszystkich czynności na stanowisku ogniowym, tj. do uruchomienia aparatury, oceny sytuacji, wycelowania, wyboru opcji strzelania oraz symulacji oddania strzału w wariancie „wystrzel, obserwuj, koryguj”, ale bez odpalania pocisku; • urządzenia treningowe stacjonarne (IDT), które są symulatorem komputerowym, za pomocą którego instruktor może szkolić operatora w oparciu o standardowe scenariusze strzelania, jak również edytować scenariusze własne. Trenażer ten składa się ze specjalnej wyrzutni wraz z celownikiem termalnym oraz makietą pocisku na trójnogu; • makiety gabarytowo-masowe (MT), które służą do nauki składania i rozkładania zestawu, przenoszenia i treningów związanych z zajmowaniem stanowisk ogniowych; • pakiet kursów szkoleniowych PPK SPIKE. Pakiet kursów szkoleniowych na poziomie jednostki wojskowej został przeprowadzony w Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu przez instruktorów firmy RAFAEL w październiku 2004 r. Celem kursów było przygotowanie polskich instruktorów do szkolenia dowódców i operatorów zestawów służących w jednostkach, które otrzymają nowe uzbrojenie i sprzęt. Następny pakiet kursów, na poziomie bazy logistycznej, przewidziany jest w 2006 po otrzymaniu, zgodnie z harmonogramem realizacji umowy, testera wyrzutni, testera celownika termalnego i innych urządzeń do zainstalowania w wytypowanej przez Wojska Lądowe bazie technicznej. Celem tego szkolenia będzie przygotowanie personelu do prowadzenia okresowych testów i sprawdzeń wyrzutni, celowników, trójnog CHARAKTERYSTYKA POCISKU PPK SPIKE SPIKE-LR jest zestawem III generacji, podwójnego działania, który zapewnia automatyczne naprowadzanie pocisku na cel lub, dzięki łączu światłowodowemu pomiędzy wyrzutnią a pociskiem, możliwość korekcji lotu pocisku przez operatora aż do uderzenia w cel. Za pośrednictwem światłowodu operator otrzymuje obraz z mikrokamery telewizyjnej lub termalnej (w zależności od warunków strzelania) umieszczonej na głowicy naprowadzającej pocisku. PPK SPIKE prowadzony jest zazwyczaj po trajektorii powyżej linii celowania, co pozwala zniszczyć cel pozostający w ukryciu.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA