MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Podpisanie umowy z Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji NATO dotyczącej ustanowienia i wsparcia
2005-04-18

13 kwietnia 2005 r. o godz. 14.00 w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej

13 kwietnia 2005 r. o godz. 14.00 w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli podpisano umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji (HQ SACT) dotyczącą ustanowienia i wsparcia Centrum Szkolenia Sił Połączonych (JFTC) NATO na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument podpisał ze strony polskiej Sekretarz Stanu w MON Janusz Zemke, zaś w imieniu NATO - Dowódca Sojuszniczego Dowództwa Transformacji w Norfolk (Virginia) admirał Edmund P. Giambastiani. Ponadto w uroczystości uczestniczyli: Szef Sztabu Generalnego WP gen. Czesław Piątas oraz Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitecie Wojskowym NATO gen. dyw. Franciszek Gągor. Podpisana umowa stwarza prawne i finansowe warunki do działalności Centrum oraz przeprowadzenia wszelkich niezbędnych inwestycji. Dzięki niej Centrum, uzyskując status Dowództwa Sojuszniczego, zostanie objęte wspólnym finansowaniem NATO. Większość kosztów utworzenia ośrodka szkoleniowego poniesie NATO, które przeznaczyło 25 mln euro na prace budowlane oraz 7 mln euro na wyposażenie elektroniczne i informatyczne. Polskie ministerstwo Obrony Narodowej na zadania narodowe (zabezpieczenie medyczne i ochrona) przeznaczyło 26 mln zł. Niezależnie od tego inwestorem części hotelowej będzie OST "Gromada", która planuje wydać na ten cel ponad 80 mln zł, a ponadto 25 mln zł na utworzenie ośrodka rekreacyjnego w Samostrzelu k. Nakła. Zadaniem Centrum jest upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie prowadzenia działań bojowych na szczeblu taktycznym, a tym samym poprawa interoperacyjności armii państw NATO. Bydgoska placówka jest odpowiedzialna przede wszystkim za szkolenie sztabów dywizyjnych, brygadowych i batalionowych mające na celu zapoznanie żołnierzy z nowymi doktrynami i technologami. W Centrum kształcić się będą oficerowie państw Sojuszu, państw objętych programem Partnerstwo dla Pokoju i ewentualnie niektórych innych państw. Co roku odbywać się będą trwające od trzech tygodni do trzech miesięcy turnusy szkoleniowe, jednorazowo dla 400 oficerów. Przewiduje się, że rocznie w szkoleniu będzie brało udział ok. 3 tys. oficerów. Centrum będzie zatrudniać na stałe ponad 100 oficerów z kilkunastu krajów, a ponadto zajęcia będą prowadzili także specjaliści z Kwatery Głównej i Dowództw NATO. Pełną zdolność operacyjną i szkoleniową Centrum osiągnie w czerwcu 2006 r. Zakłada się także komercyjne wykorzystanie polskich poligonów dla prowadzenia szkolenia i ćwiczeń sił odpowiedzi, jako wsparcie programu szkoleń. Umowa zawiera też zapisy o ulgach celnych i zwolnieniach podatkowych, z których korzystać będzie mógł ośrodek, jego personel i słuchacze. Uprzywilejowanie takie jest zgodne z postanowieniami umowy między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych. Lokalizacja Centrum na terenie Polski świadczy o uznaniu dotychczasowego dorobku naszego kraju w NATO. Dla Polski ma to znaczenie prestiżowe - daje szansę na stworzenie nowych form współpracy z innymi krajami oraz możliwość dostępu do najnowszych metod szkolenia. Bydgoszcz natomiast stanie się międzynarodowym centrum szkolenia wojsk i doskonalenia taktyki działań bojowych. W praktyce powstanie Centrum oznacza także nowe miejsca zatrudnienia oraz możliwość świadczenia usług na rzecz JFTC przez przedsiębiorców polskich. W umowie istnieje zapis o ograniczonej liczbie wykonawców kontraktowych JFTC, którzy nie są obywatelami Polski. Powstałe JFTC w Bydgoszczy stanowi pierwszą strukturę dowodzenia Sojuszu znajdującą się na terenie krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także jest jedynym nowym ośrodkiem wielonarodowym w NATO, funkcjonującym w krajach przyjętych do Sojuszu po 1999 r.

MON-FB
MON-Tweet