MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Uroczystości w przeddzień Święta Wojska Polskiego
2010-08-15

14.08. W przeddzień Święta Wojska Polskiego w siedzibie MON odbyło się uroczyste spotkanie Ministra Obrony Narodowej Bogdana Klicha i kierownictwa resortu z żołnierzami i pracownikami cywilnymi oraz zaproszonymi gośćmi.

Święto Wojska Polskiego to okazja nie tylko do przypomnienia zwycięskiej bitwy z 1920 r., ale także oceny współczesnej armii, uhonorowywania żołnierzy i wspominania tych którzy odeszli - powiedział podczas uroczystości minister Bogdan Klich.
W trakcie spotkania szef resortu ON wyróżnił żołnierzy i pracowników wojska oraz upamiętnił poległych. Podziękował także wszystkim żołnierzom służącym na misjach, jak również w kraju.
„Żołnierze, dowódcy i pracownicy cywilni poważnie traktują swoje zadania, wykonują je sumiennie. Raz w roku jesteśmy w stanie wyróżnić tych, którzy czynią to w sposób bardziej widoczny, stanowiący przykład dla innych" – powiedział minister Klich.
W swoim wystąpieniu, w przeddzień Święta Wojska Polskiego minister Bogdan Klich przywołał nazwiska wojskowych ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.

*  *  *

Uroczystość rozpoczęła ceremonia nagrodzenia żołnierzy odznaczeniami wojskowymi o charakterze pamiątkowym „Gwiazda Iraku” i „Gwiazda Afganistanu”.

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za nienaganną służbę w polskich kontyngentach wojskowych poza granicami państwa Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeni zostali:

odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym – „Gwiazda Iraku”

•    komandor porucznik Piotr ZAWORA;
•    major Mirosław STRUNIAWSKI;
•    starszy chorąży Tomasz ZACHMACZ;
•    młodszy chorąży Krzysztof SZELIGA;
•    starszy sierżant Grzegorz BRUŹDZIAK;
•    sierżant Michał SZADŁOWSKI;
•    plutonowy Marian FRYDRYK;
•    oraz trzech żołnierzy wojsk specjalnych.

odznaczeniem wojskowym o charakterze pamiątkowym – „Gwiazda Afganistanu”

•    kapitan Sylwester BARYŁA;
•    porucznik Norbert HARĘZGA;
•    starszy sierżant Leszek BILIŃSKI;
•    sierżant Marian BRYKALSKI;
•    starszy plutonowy Jacek KĘPA;
•    starszy kapral Marcin PRZYBYSZ;
•    kapral Bartłomiej BURNATOWSKI;
•    starszy szeregowy Piotr BILECKI.

Następnie odbyła się ceremonia wręczenia odznaczeń resortowych żołnierzom i pracownikom wojska oraz medali ,,Za Zasługi dla Obronności Kraju”. 

W uznaniu ofiarności i odwagi w czasie przeprowadzania akcji humanitarnych i ratowniczych podczas powodzi oraz w trakcie usuwania ich skutków Minister Obrony Narodowej niżej wymienionym żołnierzom nadał:

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

•    chorążemu Antoniemu MARKIEWICZOWI.

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

•    majorowi  Zbigniewowi ZIAJI;
•    kapitanowi Pawłowi GONDKOWI;
•    kapitanowi Pawłowi POLITOWSKIEMU;
•    młodszemu chorążemu Krzysztofowi GRONKOWI.

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”


•    kapitanowi Mikołajowi SAMARCEWOWI;
•    porucznikowi Cezaremu KASPRZAKOWI;
•    podporucznikowi Stanisławowi GUŹMIĘDZE;
•    młodszemu chorążemu Pawłowi BALIKOWSKIEMU;
•    młodszemu chorążemu Grzegorzowi WARDZIŃSKIEMU;
•    młodszemu chorążemu Krzysztofowi ZAMKOWSKIEMU;
•    starszemu sierżantowi Pawłowi SZAŁKOWSKIEMU;
•    starszemu plutonowemu Mariuszowi HARAFIE;
•    plutonowemu Łukaszowi MIERNIKOWI;
•    plutonowemu Robertowi POMORSKIEMU;
•    starszemu szeregowemu Łukaszowi DĄBKOWI;
•    starszemu szeregowemu Robertowi KUCOWI;
•    starszemu szeregowemu Damianowi GRUDNIOWI;
•    starszemu szeregowemu Piotrowi SOJECKIEMU;
•    szeregowemu Piotrowi URBAŃSKIEMU.

W uznaniu zasług w rozwoju i umacnianiu obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz za długoletnią, wzorową służbę w Wojsku Polskim szef resortu ON niżej wymienionym żołnierzom nadał:

Złoty Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

•    podpułkownikowi Adamowi SAWICKIEMU;
•    komandorowi porucznikowi Arkadiuszowi SZCZECHOWICZOWI.

Srebrny Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

•    majorowi Bartoszowi CHUDZIŃSKIEMU;
•    kapitan Agacie JUNIEC – KUJAWIE.

Brązowy Medal „Za Zasługi Dla Obronności Kraju”

•    podpułkownikowi Mariuszowi CEJMAŃSKIEMU;
•    kapitanowi Krzysztofowi MARCINKOWSKIEMU.

Złoty Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”

•    podpułkownikowi Dariuszowi FASZCZY;
•    podpułkownikowi Zbigniewowi KŁYSOWI.

Srebrny Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”


•    majorowi Arturowi PIĘCIE;
•    kapitanowi Leszkowi CZERNIAKOWI.

Brązowy Medal „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”

•    porucznikowi Bernardowi ADAMCZYKOWI;
•    starszemu plutonowemu Krzysztofowi JAROCHOWI.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia wyróżnienia żołnierzy, byłych żołnierzy, żołnierzy uhonorowanych pośmiertnie, oddziałów i instytucji wojskowych wpisaniem ich zasług i osiągnięć do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego”.

Minister Obrony Narodowej wyróżnił za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań służbowych w czasie pokoju niżej wymienionych żołnierzy:

•    generała brygady Romana KLECHĘ;
•    pułkownika Jerzego GUTOWSKIEGO;
•    pułkownika pilota Dariusza MALINOWSKIEGO;
•    pułkownika Ryszarda MICHTĘ;
•    pułkownika Eugeniusza ORZECHOWSKIEGO;
•    księdza pułkownika Januarego WĄTROBĘ.

Za dokonanie czynów świadczących o ofiarności i odwadze podczas użycia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa, jak również udziału w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych lub ratowniczych:

•    podpułkownika Rafała OSTROWSKIEGO;
•    podpułkownika Grzegorza GERSA;
•    majora Andrzeja KŁOPOCKIGO;
•    chorążego Lecha SURMACZA;
•    młodszego chorążego Dariusza ZWOLAKA;
•    sierżanta Bartosza TUZIKA;
•    starszego kaprala Roberta PIELĘ;
•    starszego kaprala Przemysława MAŁOLEPSZEGO;
•    starszego szeregowego Krzysztofa BOBROWSKIEGO.

Pośmiertnie - wpisaniem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego wyróżnieni zostali:

•    kapitan Daniel AMBROZIŃSKI;
•    sierżant Marcin PORĘBA;
•    plutonowy Miłosz GÓRKA;
•    plutonowy Paweł STYPUŁA;
•    kapral Grzegorz BUKOWSKI;
•    kapral Szymon GRACZYK;
•    kapral Michał KOŁEK;
•    kapral Piotr MARCINIAK;
•    kapral Artur PYC;
•    kapral Radosław SZYSZKIEWICZ.

Minister Bogdan Klich wyróżnił także wpisaniem do „Księgi Honorowej Wojska Polskiego” osiągnięć w wykonywaniu zadań służbowych oddziały i instytucje wojskowe:

•    10 Wrocławski Pułk Dowodzenia we Wrocławiu;
•    Dyżurną Służbę Operacyjną Sił Zbrojnych w Warszawie;
•    Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

Za szczególne osiągnięcia w wykonywaniu zadań w akcjach humanitarnych, poszukiwawczych i ratowniczych, a także w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków wyróżniony został:

•    3 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego w Nisku.

Uhonorowani wpisaniem do ‘’Księgi Honorowej Wojska Polskiego’’ – załącznik.

W ramach obchodów Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej po raz pierwszy nadał oddziałom wojskowym tytuł honorowy „Przodujący Oddział Wojska Polskiego” za dokonanie czynów połączonych z ofiarnością i odwagą żołnierzy w czasie przeprowadzenia akcji humanitarnej, poszukiwawczej lub ratowniczej.
W tym roku dowódcy sześciu jednostek wojskowych odebrali akty nadania oraz znaki tego zaszczytnego tytułu. Żołnierze tych jednostek wojskowych wyróżnili się szczególnie podczas usuwania zagrożeń oraz likwidacji skutków tegorocznych powodzi. Wyróżnione jednostki to:

•    2 Mazowiecka Brygada Saperów w Kazuniu Nowym;
•    21 Brygada Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie;
•    Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
•    3 Sandomierski Batalion Radiotechniczny w Sandomierzu;
•    Dywizjon Okrętów Wsparcia w Gdyni;
•    1 Dębliński Batalion Drogowo – Mostowy w Dęblinie.

* * *

 Ostatnim punktem oficjalnej części uroczystości była ceremonia wręczenia Medali Pamiątkowych i Odznak Honorowych ,,Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”.

Odznaka Honorowa i Medal Pamiątkowy Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego jest szczególnym wyróżnieniem przyznawanym przez Ministra Obrony Narodowej, będącym symbolem wdzięczności dla tych wszystkich, którym bliska jest historia Wojska Polskiego.

Minister Bogdan Klich - za wybitne zasługi w procesie upowszechniania i kultywowania chlubnych tradycji oręża polskiego - nadał ten tytuł następującym osobom i stowarzyszeniom:

•    księdzu arcybiskupowi Sławojowi Leszkowi GŁÓDZIOWI;
•    pułkownikowi w stanie spoczynku Czesławowi GAGAJKOWI;
•    pułkownikowi rezerwy Tadeuszowi KRZĄSTKOWI;
•    doktorowi habilitowanemu Grzegorzowi NOWIKOWI;
•    porucznikowi w stanie spoczynku Tomaszowi SKRZYŃSKIEMU;
•    Pani Renacie WILEWSKIEJ;
•    podpułkownikowi rezerwy Ludwikowi ZALEWSKIEMU;
•    pułkownikowi rezerwy doktorowi Józefowi ZIELIŃSKIEMU;
•    Związkowi Powstańców Warszawskich;
•    Szwadronowi Honorowemu 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. pułkownika Jana Kozietulskiego.

Charakterystyka uhonorowanych przez Ministra Obrony Narodowej osób i instytucji Odznaką Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego – załącznik.

 WYSTĄPIENIE MINISTRA BOGDANA KLICHA

WYSTĄPIENIE gen. bryg. Romana KLECHY 

 ***

W przeddzień Święta Wojska Polskiego Minister Obrony Narodowej Bogdan Klich złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach zasłużonych Polaków, którzy spoczywają na warszawskich Powązkach.

Minister ON złożył kwiaty na grobie Jana Nowaka-Jeziorańskiego, prof. Bronisława Geremka, płk. Ryszarda Kuklińskiego, Jacka Kuronia, Leszka Kołakowskiego oraz na grobach ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.

O godz. 19.00 minister Bogdan Klich wziął udział w Apelu Pamięci, który odbył się przed Pomnikiem Poległych w 1920 r. Na zakończenie uroczystości, przebiegającej w asyście Kompanii i Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego delegacje złożyły kwiaty oraz zapaliły znicze przed pomnikiem oraz na mogiłach żołnierzy poległych w latach 1919-1920.

 ZOBACZ GALERIĘ ZDJĘĆ>>>

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA