MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Aktualności

Nominacje generalskie w dniu Święta Wojska Polskiego
2005-08-15

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Aleksander Kwaśniewski mianował

Na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezydent RP - Zwierzchnik Sił Zbrojnych Pan Aleksander Kwaśniewski mianował z okazji Święta Wojska Polskiego, na kolejne stopnie generalskie (admiralskie) 12 generałów i 4 admirałów Wojska Polskiego. Pierwszy stopień generalski (admiralski) otrzymało 33 pułkowników i komandorów: 21 z nich zajmuje stanowiska dowódców brygad i flotylli, a 6 kolejnych pełni służbę na innych stanowiskach dowódczych, zastępców dowódców dywizji i korpusów. Dwunastu nowo mianowanych generałów, absolwentów Studium Polityki Obronnej AON i uczelni wojskowych państw NATO, obejmie obowiązki z dniem 16 sierpnia br. Spośród wszystkich nowo mianowanych generałów 4 pełniło służbę w dowództwach NATO, a 12 brało udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju, w tym 6 w Iraku. Wśród mianowanych 15 sierpnia 8 ukończyło studia w uczelniach wojskowych państw zachodnich, 22 jest absolwentami Akademii Obrony Narodowej. Średnia wieku pułkowników mianowanych na pierwszy stopień generalski to 49 lat. Najmłodszymi są 43-letni pułkownicy: Ireneusz Bartniak, Andrzej Błasik i Mirosław Różański. Charakter tegorocznych nominacji wynika z postanowień ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, która obowiązując od 1 lipca 2004 r. wprowadziła zasadę zgodności stopni etatowych żołnierzy zawodowych WP z faktycznie posiadanymi. Tożsamość stopnia i stanowiska dotyczyła do tej pory zaledwie 52% oficerów zajmujących stanowiska generalskie. Ustawa pragmatyczna zakłada, że do końca grudnia 2006 roku stopnie wojskowe wszystkich żołnierzy WP będą zgodne z ich stopniami etatowymi. Dzięki obecnym awansom, wskaźnik tożsamości etatowej wśród generałów WP osiągnie poziom 84%. Pomimo tego jeszcze 25 oficerów i generałów dotyczy niezgodność stopnia i stanowiska, co oznacza, że do końca 2006 roku nominacje generalskie powinni otrzymać zarówno pułkownicy obejmujący lub zajmujący stanowiska generalskie, jak i np. generałowie brygady zajmujący stanowiska generała dywizji. Należy podkreślić, że od 2001 roku liczba etatów generalskich w Wojsku Polskim uległa radykalnemu zmniejszeniu: z 277 do 154 obecnie, tj. o 123 stanowiska mniej. Zgodnie z polityką kierownictwa resortu ON nastąpiło także przesunięcie stanowisk generalskich ze sztabów i instytucji wojskowych do jednostek liniowych. W 2001 roku było bowiem 76 stanowisk generalskich w Urzędzie Ministra ON i Sztabie Generalnym WP, obecnie – ponad dwa razy mniej, tj. 36. Nowa pragmatyka służby spowoduje, że definitywnie zakończy się epoka tzw. zbiorowych mianowań na stopnie generalskie jedynie raz w roku. Awanse otrzymywać będą oficerowie w chwili wyznaczenia ich na stanowisko o stopniu etatowym generała. Nowy tryb awansowania na najwyższe stanowiska w Siłach Zbrojnych RP to także nowa jakość w realizacji cywilnej kontroli nad armią. Nie będzie bowiem możliwe objęcie stanowiska generalskiego bez uprzedniego awansu na ten stopień. Jednostkowe rozpatrywanie wniosków o awans na stopień generalski daje ponadto zwierzchnikowi Sił Zbrojnych możliwość głębszej analizy i oceny kandydata pod kątem jak najlepszego wykorzystania jego wykształcenia, doświadczenia i umiejętności dowódczych. Nominacje generalskie otrzymali: I. Na stopień generała broni: 1. gen. dyw. MAJEWSKI Lech (53 lata) - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych; 2. gen. dyw. TACIK Henryk (58 lat) - Dowódca Dowództwa Operacyjnego; II. Na stopień admirała floty: 3. wiceadm. BRĄGOSZEWSKI Marek (56 lat) - Dowódca Centrum Operacji Morskich- Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej; III. Na stopień generała dywizji: 4. gen. bryg. BIELEWICZ Zbigniew (55 lat) - Szef Szkolenia Sił Powietrznych; 5. gen. bryg. CZEKAJ Fryderyk (56 lat) - Szef Logistyki Wojsk Lądowych; 6. gen. bryg. GORAL Zdzisław (55 lat) - Zastępca Dowódcy 3 Międzynarodowego Korpusu w Turcji; 7. gen. bryg. KACZMAREK Mieczysław (54 lat) - Szef Sztabu Sił Powietrznych; 8. gen. bryg. KEMPARA Jan (54 lata) - Asystent Szefa Sztabu Generalnego WP; 9. gen. bryg. KLEJSZMIT Jan (58 lat) - Dowódca Garnizonu Warszawa; 10. gen. bryg. KRYSIŃSKI Stanisław (58 lat) - Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności-P6 Sztabu Generalnego WP; 11. gen. bryg. KWIATKOWSKI Bronisław (55 lat) - wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego; 12. gen. bryg. PACEK Bogusław (51 lat) - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; 13. gen. bryg. SOROKOSZ Ryszard (49 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej; IV. Na stopień wiceadmirała: 14. kontradm. PRUDZIENICA Marian (55 lat) - Zastępca Dowódcy Dowództwa Operacyjnego; 15. kontradm. SOŁKIEWICZ Henryk (59 lat) - Szef Sztabu Marynarki Wojennej; 16. kontradm. WĘGLEWSKI Maciej (55 lat) - Szef Szkolenia Marynarki Wojennej; V. Na stopień generała brygady: 17. płk ANTCZAK Zdzisław (49 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej; 18. płk BARTOSZCZE Jacek (44 lata) - Szef Wojsk Lotniczych – Zastępca Szefa Szkolenia Sił Powietrznych; 19. płk BARTNIAK Ireneusz (43 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej; 20. płk BŁASIK Andrzej (43 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego; 21. ks. biskup płk BORSKI Ryszard (45 lat) - Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego; 22. płk BRONOWICZ Janusz (45 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich; 23. płk BUSZKA Grzegorz (47 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej; 24. płk BUTLAK Stanisław (48 lat) - Dowódca 23 Brygady Artylerii; 25. płk CWOJDZIŃSKI Leszek (49 lat) - wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu-Zastępcy Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej; 26. płk DERING Marian (53 lata) - wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu-Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej; 27. płk DUDA Grzegorz (50 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża; 28. płk DYGNATOWSKI Sławomir (49 lat) - Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego; 29. płk GALEC Zbigniew (52 lata) - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych; 30. płk GŁOWACKI Tadeusz (54 lata) - Dyrektor Departamentu Infrastruktury; 31. płk GÓRECKI Krzysztof (47 lat) - Dowódca 16 Brygady Zmechanizowanej; 32. płk KOCHANOWSKI Franciszek (51 lat) - Dowódca 1 Brygady Artylerii; 33. płk MALINOWSKI Andrzej (51 lat) - Zastępca Dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej; 34. płk MICHAŁOWSKI Jerzy (49 lat) - Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej; 35. płk MICHNOWICZ Wiesław (49 lat) - Dowódca 15 Brygady Kawalerii Pancernej; 36. płk PACZKOWSKI Janusz (53 lata) - Dowódca 1 Brygady Pancernej; 37. płk PCIONEK Piotr (50 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej; 38. płk PETKOWICZ Wojciech (54 lata) - powołany na stanowisko Naczelnego Prokuratora Wojskowego; 39. płk PODGÓRSKI Jan (49 lat) - wyznaczony na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego; 40. płk POLUCHOWICZ Witold (52 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej; 41. płk PORAJSKI Henryk (57 lat) - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 42. płk RÓŻAŃSKI Mirosław (43 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej; 43. płk RYBAK Stanisław (55 lat) - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Obronnej; 44. płk SZULICH Ryszard (50 lat) - Dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej; 45. płk WIŚNIEWSKI Ryszard (52 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej; 46. płk ZAŁĘSKI Krzysztof (48 lat) - Szef Centrum Planowania Dowództwa Operacyjnego; VI. Na stopień kontradmirała: 47. kmdr DYRCZ Czesław (50 lat) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża; 48. kmdr LENDA Jerzy (52 lata) - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża; 49. kmdr PATZ Jerzy (52 lata) - Dowódca 3 Flotylli Okrętów; *** INFORMACJA O OFICERACH MIANOWANYCH NA STOPNIE WOJSKOWE GENERAŁÓW I ADMIRAŁÓW I. GENERAŁOWIE BRONI (ADMIRAŁOWIE FLOTY): 1. gen. broni MAJEWSKI Lech – 53 lata - Dowódca Centrum Operacji Powietrznych-Zastępca Dowódcy Sił Powietrznych; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Narodowym Uniwersytecie Obrony w USA w 2005 r.; Dowodził pułkiem lotnictwa myśliwskiego w latach 1990-1993; W latach 1999-2003 Dowódca Korpusu Obrony Powietrznej. 2. gen. broni TACIK Henryk – 58 lat - Dowódca Dowództwa Operacyjnego; Absolwent Studiów Strategii Bezpieczeństwa w Narodowym Uniwersytecie Obrony w USA w 1997 r.; Dowodził pułkiem pontonowym w latach 1981-1982;W latach 1992-1996 Szef Wojsk Inżynieryjnych; Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitecie Wojskowym NATO w latach 1999-2003. 3. adm. Floty BRĄGOSZEWSKI Marek – 56 lat- Dowódca Centrum Operacji Morskich- Zastępca Dowódcy Marynarki Wojennej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Sztabu Generalnego WP w 1989 r.; Dowodził Flotyllą Obrony Wybrzeża w latach 1991-1997; W latach 2000-2005 Szef Szkolenia Marynarki Wojennej. II. GENERAŁOWIE DYWIZJI (WICEADMIRAŁOWIE): 4. gen. dyw. BIELEWICZ Zbigniew - 55 lat - Szef Szkolenia Sił Powietrznych; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1997 r.; Dowodził pułkiem lotnictwa myśliwskiego latach 1990-1991; W latach 2001-2003 Dowódca Korpusu Obrony Powietrznej. 5. gen. dyw. CZEKAJ Fryderyk – 56 lat- Szef Logistyki Wojsk Lądowych; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1996 r.; Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii w latach 1988-1989; Komendant Wojskowego Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych w latach 1989-1994; Dowódca Brygady Strzelców Podhalańskich w latach 1994-1995 oraz Brygady Logistycznej w latach 2004-2005. 6. gen. dyw. GORAL Zdzisław – 55 lat- Zastępca Dowódcy 3 Międzynarodowego Korpusu w Turcji; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Genewie w 1998 r.; Dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego w byłej Jugosławii w latach 1993-1996; Dowódca Dywizji Kawalerii Pancernej w latach 1998-2000; Szef Pionu Szkolenia i Ćwiczeń w Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons (BELGIA) w latach 2002-2004. 7. gen. dyw. KACZMAREK Mieczysław - 54 lata - Szef Sztabu Sił Powietrznych; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1991 r.; W latach 1989-1993 Dowódca Brygady Rakietowej; Zastępca Dowódcy Korpusu Obrony Powietrznej w latach 1993-2001. 8. gen. dyw. KEMPARA Jan – 54 lata- Asystent Szefa Sztabu Generalnego WP; Absolwent Akademii Dowódczo-Sztabowej USA w 1992 r.; Zastępca Dowódcy Polskiej Jednostki Wojskowej Sił ONZ w Namibii; W latach 1993-1994 pełnił służbę w Siłach Ochrony ONZ w byłej Jugosławii; Szef Sztabu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Syrii w latach 1999-2000; W latach 1998-1999 Dowódca Dywizji Kawalerii Powietrznej oraz Brygady Kawalerii Powietrznej w latach 1999-2000. 9. gen. dyw. KLEJSZMIT Jan – 58 lat - Dowódca Garnizonu Warszawa; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1995 r.; W latach 2001-2004 Zastępca Komendanta Akademii Obrony Narodowej ds. Ogólnych; Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa w latach 1997-2001. 10. gen. dyw. dr n. w. KRYSIŃSKI Stanisław - 58 lat - Szef Generalnego Zarządu Dowodzenia i Łączności-P6 Sztabu Generalnego WP; Absolwent Holenderskiej Akademii Obrony w 1996 roku; W latach 2001-2004 Asystent Szefa Sztabu Regionalnego Dowództwa Sojuszniczych SZ NATO Europy Północnej. 11. gen. dyw. KWIATKOWSKI Bronisław - 55 lat - wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1992 r.; Zastępca Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w 2004 r. oraz Szef Szkolenia Misji Szkoleniowej NATO w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w 2005 r.; Zastępca Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w latach 2004-2005. 12. gen. dyw. dr n.w. PACEK Bogusław – 51 lat - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej; Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego w 1979 r.; Komendant Oddziału Mazowieckiego Żandarmerii Wojskowej w latach 1997-2003. 13. gen. dyw. dr n. w. SOROKOSZ Ryszard – 49 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 16 Dywizji Zmechanizowanej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2001 r.; Dowodził Brygadą Kawalerii Pancernej w latach 1995-1999; Zastępca Dowódcy Dywizji Zmechanizowanej w latach 2002-2005. Zastępca Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w 2004 r. 14. wiceadm. PRUDZIENICA Marian - 55 lat - Zastępca Dowódcy Dowództwa Operacyjnego; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1992 r.; Dowódca Centrum Operacji Morskich w latach 2002-2003; Dowódca Flotylli Obrony Wybrzeża w latach 1997-2000. 15. wiceadm. SOŁKIEWICZ Henryk - 59 lat - Szef Sztabu Marynarki Wojennej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Sztabu Generalnego WP w 1990 r.; W latach 1997-1999. Szef Oddziału Operacyjnego Dowództwa MW. 16. wiceadm. WĘGLEWSKI Maciej – 55 lat - Szef Szkolenia Marynarki Wojennej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1991r.; W latach 1996-2004 Dowódca Flotylli Okrętów. III. GENERAŁOWIE BRYGADY (KONTRADMIRAŁOWIE): 17. gen. bryg. ANTCZAK Zdzisław – 49 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 34 Brygady Kawalerii Pancernej; Absolwent Studium Polityki Obronnej Wojsk Lądowych USA w 2005r.; Dowodził pułkiem przeciwlotniczym w 2001 roku; W latach 2001-2004 Szef Sztabu 12 Dywizji Zmechanizowanej; W 2004 roku Szef Sztabu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. 18. gen. bryg. BARTOSZCZE Jacek – 44 lata - Szef Wojsk Lotniczych–Zastępca Szefa Szkolenia Sił Powietrznych; Absolwent Akademii Dowódczo-Sztabowej Sił Powietrznych w USA w 1994 r. i Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Szkole Wojennej Wojsk Lotniczych USA w 2002 r.; Dowodził Brygadą Lotnictwa Taktycznego w latach 2000-2001. 19. gen. bryg. BARTNIAK Ireneusz – 43 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 roku; W 2004 r. dowódca Grupy Bojowej Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku. 20. gen. bryg. BŁASIK Andrzej – 43 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Air War College w USA w 2005 r.; W latach 2000-2001 szef Szkolenia Brygady Lotnictwa Taktycznego; Dowódca Bazy Lotniczej w latach 2001-2002. 21. ks. biskup gen. bryg. BORSKI Ryszard – 45 lat - Naczelny Kapelan Wojskowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego; Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie studiował również na Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn; Poprzednio pełnił służbę jako dziekan Śląskiego Okręgu Wojskowego. 22. gen. bryg. BRONOWICZ Janusz – 45 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; W 2002 r. dowódca Polskiego Kontyngentu Wojskowego Sił ONZ w Syrii; 23. gen. bryg. BUSZKA Grzegorz – 47 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 20 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005r.; Asystent Zastępcy Szefa Sztabu w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w 2004 r.; 24. gen. bryg. BUTLAK Stanisław – 48 lat- Dowódca 23 Brygady Artylerii; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Wojennej Wojsk Lądowych w USA w 2004 roku; Od 1.10.2005 roku przewidywany do wyznaczenia na Szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii Wojsk Lądowych.; Dowodził pułkiem artylerii w latach 1995-2004. 25. gen. bryg. dr n. techn. CWOJDZIŃSKI Leszek – 49 lat - wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu-Zastępcy Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1996 r.; Dowodził pułkiem lotnictwa bombowo-rozpoznawczego w latach 1996-1999 oraz Bazą Lotniczą w latach 1999-2001; W latach 2000-2005 Zastępca Dowódcy 3 Korpusu Obrony Powietrznej. 26. gen. bryg. DERING Marian – 53 lata - wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu-Zastępcy Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1996 r.; Dowodził pułkiem artylerii w latach 1990-1994; W latach 2000-2005 Zastępca Dowódcy 2 Korpusu Obrony Powietrznej. 27. gen. bryg. DUDA Grzegorz – 50 lat- wyznaczony na stanowisko Dowódcy 7 Brygady Obrony Wybrzeża; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; W latach 1999-2001 Szef Szkolenia 12 Dywizji Zmechanizowanej. 28. gen. bryg. DYGNATOWSKI Sławomir – 49 lat - Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Taktycznego; Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP w 1988 roku; Dowodził pułkiem lotnictwa myśliwskiego w latach 1994-1998; Pełnił służbę na stanowisku Szefa Szkolenia 2 Korpusu Obrony Powietrznej w latach 2003-2004. 29. gen. bryg. GALEC Zbigniew – 52 lata - Zastępca Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1999 r.; W latach 2002-2004 Szef Zarządu Planowania Strategicznego w Sztabie Generalnym WP. 30. gen. bryg. GŁOWACKI Tadeusz – 54 lata - Dyrektor Departamentu Infrastruktury; Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej; Pełnił służbę w jednostkach inżynieryjno-budowlanych; W latach 2003-2004 był Zastępcą Dyrektora Departamentu Infrastruktury. 31. gen. bryg. GÓRECKI Krzysztof – 47 lat - Dowódca 16 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2003 r.; Pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP na stanowisku Szefa Oddziału Planowania Strategicznego; 32. gen. bryg. KOCHANOWSKI Franciszek – 51 lat - Dowódca 1 Brygady Artylerii; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2003 r.; Dowódca Kontyngentu oraz Dowódca Wielonarodowej Grupy Bojowej w Bośni i Hercegowinie w 2001 r. 33. gen. bryg. MALINOWSKI Andrzej – 51 lat - Zastępca Dowódcy 1 Dywizji Zmechanizowanej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2003 roku; Dowodził Brygadą Zmechanizowaną w latach 1995-2003; Był dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Libanie w 1999 r. 34. gen. bryg. MICHAŁOWSKI Jerzy – 49 lat - Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2003 r.; Szef Sztabu 1 Dywizji Zmechanizowanej w latach 2000-2001; 35. gen. bryg. MICHNOWICZ Wiesław – 49 lat - Dowódca 15 Brygady Kawalerii Pancernej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r.; W latach 2001-2002 Zastępca Dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej; 36. gen. bryg. PACZKOWSKI Janusz – 53 lata - Dowódca 1 Brygady Pancernej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 2000 r.; W latach 1991-1993 dowodził pułkiem zmechanizowanym; W latach 2001-2004 Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli. 37. gen. bryg. PCIONEK Piotr – 50 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 12 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; Przed studiami pełnił służbę na stanowisku Asystenta Szefa Sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego. 38. gen. bryg. PETKOWICZ Wojciech – 54 lata - powołany na stanowisko Naczelnego Prokuratora Wojskowego; Absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej; Od 2001 roku pełnił służbę na stanowisku Wojskowego Prokuratora Okręgowego w Warszawie. 39. gen. bryg. prof. PODGÓRSKI Jan – 49 lat- wyznaczony na stanowisko Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego; Od 1999 r. pełni służbę na stanowisku Profesora-Kierownika Kliniki; W 1997 roku Prezydent RP nadał oficerowi tytuł naukowy profesora nauk medycznych. 40. gen. bryg. POLUCHOWICZ Witold – 52 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 15 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r. i studiów podyplomowych w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w 1996 r.; Przed studiami pełnił służbę na stanowisku Szefa Zarządu Operacji Lądowych (G-3) w Dowództwie Wojsk Lądowych. 41. gen. bryg. PORAJSKI Henryk – 57 lat - Dyrektor Departamentu Spraw Obronnych Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Sztabu Generalnego WP w 1989 r.; Szef Oddziału Obrony Psychologicznej Generalnego Zarządu Szkolenia Bojowego w latach 1990-1993; Zastępca Szefa Zarządu Koordynacyjnego w latach 2000-2002. 42. gen. bryg. RÓŻAŃSKI Mirosław – 43 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 17 Brygady Zmechanizowanej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; Przed studiami pełnił służbę na stanowisku Szefa Sztabu Dywizji Kawalerii Pancernej. 43. gen. bryg. RYBAK Stanisław – 55 lat - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Obronnej; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1994 r.; Szef Oddziału Planowania Operacyjnego oraz Strategiczno-Operacyjnego w Sztabie Generalnym WP w latach 1994-2000. 44. gen. bryg. SZULICH Ryszard – 50 lat - Dowódca 3 Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej; Absolwent Akademii Sztabu Generalnego WP w 1990 roku; Zastępca Dowódcy Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w latach 1992-1998. 45. gen. bryg. WIŚNIEWSKI Ryszard – 52 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 9 Brygady Kawalerii Pancernej; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; Przed studiami pełnił służbę na stanowisku Asystenta Szefa Sztabu Korpusu Zmechanizowanego; Szef Sztabu Wielonarodowej Dywizji Południe w Składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku w 2004 r. 46. gen. bryg. dr n. w. ZAŁĘSKI Krzysztof – 48 lat - Szef Centrum Planowania Dowództwa Operacyjnego; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Szkole Wojennej Wojsk Lotniczych w USA w 2000 r.; W latach 2002-2003 Szef Zarządu Rozpoznania i Walki Radioelektronicznej; Zastępca Szefa Sztabu Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej w latach 2003-2004. 47. kontradm. DYRCZ Czesław – 50 lat - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 9 Flotylli Obrony Wybrzeża; Absolwent Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w 2005 r.; Dowodził Okrętem ORP „ISKRA” w latach 1984-1997; W latach 2001-2002 Szef Szkolenia Flotylli Okrętów. 48. kontradm. LENDA Jerzy – 52 lata - wyznaczony na stanowisko Dowódcy 8 Flotylli Obrony Wybrzeża; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1999 r. i Studium Polityki Obronnej w Akademii Marynarki Wojennej w USA w 2005 r.; Przed studiami pełnił służbę na stanowisku Szefa Szkolenia Flotylli Obrony Wybrzeża. 49. kontradm. PATZ Jerzy – 52 lata - Dowódca 3 Flotylli Okrętów; Absolwent Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej w 1993 r.; W latach 2000-2003 Szef Szkolenia Morskiego; Dowodził dywizjonem trałowców w latach 1988-1991.

MON-FB
MON-Tweet


GALERIA