MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Cwiczenie ANAKONDA 2008 Kierownictwo

GŁÓWNE OSOBY FUNKCYJNE
KIEROWNICTWA  I ZESPOŁU AUTORSKIEGO ĆWICZENIA

Kierownik ćwiczenia

 

gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI – Dowódca Operacyjny Sił Zbrojnych

Generał Bronisław Kwiatkowski urodził się 5 maja 1950 roku w Mazurach na Rzeszowszczyźnie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy).
Służbę wojskową rozpoczął w 29 Pułku Czołgów w Żaganiu. Od 1976 rozpoczął swoją przygodę ze spadochronem. W 6 Dywizji Powietrzno – Desantowej w Krakowie generał Kwiatkowski pełnił służbę stanowiska szefa sztabu 16 batalionu powietrzno – desantowego, w latach  1986 – 1990 był szefem sztabu 6 Dywizji. Pełnił służbę na stanowiskach: szefa oddziału planowania operacyjnego zarządu operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, szefa oddziału rozpoznania i walki radioelektronicznej w Krakowskim Okręgu Wojskowym.  Od 1996 roku dowodził 6 Brygadą Desantowo – Szturmową w Krakowie, był szefem sztabu 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie, zastępcą dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych Traktatu Północnoatlantyckiego NATO w Bydgoszczy a później zastępcą dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego. W misjach zagranicznych dowódca PKW UNDOF w Syrii, oraz trzykrotnie w Iraku: jako zastępca Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe, Szef Szkolenia Nowej Armii Irackiej w Bagdadzie w misji NATO NTM-I oraz Dowódcą Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe na VII zmianie PKW Irak. 20 kwietnia 2007 wyznaczony na stanowisko dowódcy Dowództwa Operacyjnego. W związku ze zmianami w ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw 15 sierpnia 2007 roku gen. broni Bronisław Kwiatkowski objął obowiązki Dowódcy Operacyjnego Sił Zbrojnych RP.

 
Zastępca kierownika ćwiczenia

 

gen. dyw. pil. Sławomir DYGNATOWSKI – zastępca Dowódcy Operacyjnego SZ

 Generał Dygnatowski urodził się 5 czerwca 1956 roku w Warszawie. Jest absolwentem Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, Akademii Sztabu Generalnego WP, studiów podyplomowych na wydziale dyplomacji Collegium Civitas. Wiosną 2004 r. otworzył przewód doktorski w dziedzinie szkolenia i techniki lotniczej pod kierunkiem prof. J. Żurka.
Zawodową służbę w lotnictwie wojskowym rozpoczął jako pilot w 1. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” w Mińsku Mazowieckim. Pełnił służbę jako nawigator eskadry 1 PLM, starszy nawigator pułku oraz został zastępca dowódcy pułku. W 1994 roku objął stanowisko dowódcy 1 PLM „Warszawa”, później pełnił obowiązki starszego specjalisty w Oddziale Lotnictwa Taktycznego Dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz szefa Oddziału Operacyjnego Szefostwa Wojsk Lotniczych WLOP i szefa szkolenia 2 Korpusu Obrony Powietrznej w Bydgoszczy, a także dowódcy 1 Brygady Lotnictwa taktycznego w Świdwinie.  Był Szefem Sztabu Dowództwa Sił Powietrznych oraz Dowódcą Centrum Operacji Powietrznych w Warszawie. Od dnia 11 lutego 2008 roku pełni obowiązki Zastępcy Dowódcy Operacyjnego SZ.
Gen dyw. pil. Sławomir Dygnatowski jest pilotem I klasy. Jego nalot ogólny wynosi 1350 godzin, w tym, 350 na samolocie MiG-29. Latał także na samolotach TS-11 Iskra, Lim-2 oraz MiG-21.

 

Zastępca kierownika ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych Wojsk Lądowych

gen. bryg. Krzysztof MAKOWSKI – dowódca 2 BZ

gen. bryg. Krzysztof Antoni MAKOWSKI urodził się 25 marca 1953 r. w miejscowości Trzebnica. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych (1978). Ukończył: Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów (1983), Akademię Sztabu Generalnego WP (1987), kurs kandydatów na stanowiska dowódców pułków oraz studia podyplomowe w Akademii Obrony Narodowej (2004). Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1978 roku na stanowisku dowódcy plutonu w 28 pułku zmechanizowanym. Po ukończeniu Akademii Sztabu Generalnego WP zajmował kolejno stanowiska służbowe w: 32 pułku zmechanizowanym, 8 Brygadzie Zmechanizowanej,
7 Brygadzie Zmechanizowanej, Dowództwie 8 Dywizji Obrony Wybrzeża, Dowództwie 16 Dywizji Zmechanizowanej, Dowództwie Wojsk Lądowych. Obecnie pełni służbę na stanowisku dowódcy 2 Brygady Zmechanizowanej.

Zastępca kierownika ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych Sił Powietrznych


gen. bryg. pil. Anatol CZABAN – szef szkolenia Sił Powietrznych

Generał Czaban służbę wojskową rozpoczął w 1978 r. wstępując do Wyższej Szkoły  Lotniczej w Dęblinie, a po jej ukończeniu pełnił służbę wojskową na różnych stanowiskach w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych od instruktora pilota do dowódcy pułku. Generał Czaban ukończył ponadto studia w Akademii Lotniczej w Monino, Studia Doktoranckie w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Studia Operacyjno-Strategiczne w Maxwell (USA) oraz Studia Podyplomowe Integracja i Bezpieczeństwo Europejskie w Pułtusku. W trakcie służby wojskowej pełnił obowiązki jako: Szef Katedry Zastosowań Bojowych, Szef Wydziału Służb Lotniczych, Zastępca Komendanta WSOSP, Dowódca 2 Brygady Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu, Zastępca Szefa Generalnego Zarządu Rozpoznania Wojskowego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, Szef Zarządu Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych SG WP. Na stanowisko Szefa Szkolenia Sił Powietrznych wyznaczony został w lipcu 2007 r.
 

Zastępca kierownika ćwiczenia ds. działań taktycznych i ogniowych Marynarki Wojennej


wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI – szef szkolenia Marynarki Wojennej

 


Wiceadmirał Maciej WĘGLEWSKI urodził się 21 lipca 1950 roku w Bydgoszczy. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej, Akademii Marynarki Wojennej w b. Leningradzie oraz podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej Służbę wojskową rozpoczął w 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, został dowódcą działu na okręcie rakietowym ORP "Elbląg". Kolejno przechodził wszystkie szczeble dowodzenia, do stanowiska dowódcy okrętu włącznie.
W sierpniu 1980 roku rozpoczął służbę w dywizjonie kutrów rakietowo-torpedowych jako oficer broni rakietowo-artyleryjskiej. W latach 1982-84 był szefem sztabu, a w latach 1984-88 dowódcą dywizjonu. W roku 1988 został starszym oficerem Oddziału Operacyjnego w Sztabie Marynarki Wojennej. Następnie w latach 1991-96 był zastępcą dowódcy 3 Flotylli Okrętów. 19 kwietnia 1996 został dowódcą 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. W 2004 roku objął stanowisko Zastępcy Szefa Sztabu MW. Od dnia 18 kwietnia 2005 roku jest Szefem Szkolenia Marynarki Wojennej RP.


Zastępca kierownika ćwiczenia ds. logistycznych


kontradmirał Jarosław ZYGMUNT – szef centrum wsparcia Dowództwa Operacyjnego SZ

 


Kontradmirał Jarosław Zygmunt urodził się 28 sierpnia 1961 r. w Lublinie. Służbę wojskową rozpoczął w 1979 r. wstępując do Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej w Gdyni. Admirał Zygmunt wyznaczany był na różne stanowiska w strukturze Marynarki Wojennej RP min.: zastępca dowódcy okrętu ORP-„SPRAWNY” oraz ORP-„WŁADYSŁAWOWO”, dowódca okrętu ORP-„ŚWINOUJŚCIE”, szef sztabu dywizjonu okrętów rakietowych, dowódca dywizjonu okrętów rakietowych, komendant Portu Wojennego Gdynia. Admirał Zygmunt ukończył ponadto Podyplomowe Studia Operacyjno-Taktyczne w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej, Podyplomowe Studia Operacyjno-Logistyczne oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej. Na stanowisko Szefa Centrum Wsparcia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych wyznaczony został w 2007 r.

 

Szef Sztabu kierownictwa ćwiczenia


gen. bryg. Piotr PCIONEK – szef sztabu – zastępca Dowódcy Operacyjnego SZ


Generał Pcionek urodził się 16 października 1955 r w Michałówce koło Janowa Lubelskiego. Jest absolwentem Wyższej  Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych  im. Stefana Czarnieckiego w  Poznaniu, Akademii Sztabu Generalnego oraz Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie
Po jej ukończeniu wyznaczony na dowódcę plutonu w 25 pułku czołgów w 12 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie. W trakcie zawodowej służby wojskowej był wyznaczany na różne stanowiska dowódcze i sztabowe min.: dowódca kompanii w pułku zmechanizowanym i pułku czołgów dowódca batalionu czołgów, następnie starszy oficer operacyjny w sztabie 12. Dywizji Zmechanizowanej, zastępca a potem dowódca 9. Pułku Zmechanizowanego w Szczecinie, dowódca 6. Brygady Kawalerii Pancernej, szef sekcji szkolenia w sztabie 12. DZ, szef wydziału operacyjnego G-3 najpierw w sztabie 12. Dywizji Zmechanizowanej, a następnie w 2. Korpusie Zmechanizowanym w Krakowie. Był dowódcą 12. Brygady Zmechanizowanej w  Szczecinie, później zastępcą Szefa Szkolenia Wojsk Lądowych w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie. Na stanowisko szefa sztabu - zastępcę Dowódcy Operacyjnego w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych został wyznaczony w 2008 r.


Szef centrum koordynacyjnego – zastępca szefa sztabu kierownictwa ćwiczenia


gen. bryg. Witold POLUCHOWICZ – szef centrum planowania Dowództwa Operacyjnego SZ


Generał Witold Poluchowicz urodził się 1 maja 1953 r. w Lublinie. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Akademii Wojskowej w Dreźnie oraz Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu. Ukończył ponadto Podyplomowe Studium Polityki Obronnej w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.  Po ukończeniu studiów wyznaczony na stanowisko Dowódcy Grupy Specjalnej w 8 Batalionie Rozpoznawczej w Budowie. Generał Poluchowicz podczas trzydziestopięcioletniej służby był wielokrotnie wyznaczany na stanowiska dowódcze i sztabowe min.: Dowódca Kompanii Specjalnej w 8 Batalionie Rozpoznawczym w Stargardzie Szczecińskim, Oficer Operacyjny 8 Batalionu Rozpoznawczego, Straszy Oficer Wydziału Rozpoznawczego w Pomorskim Okręgu Wojskowym w Bydgoszczy, Szef Wydziału Rozpoznania 2 Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinku, Szef Wydziału Operacyjnego, a następnie Oddziału Operacyjnego  Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy, Szef następnie Oddziału Operacyjnego 2 Korpusu Zmechanizowanego, Szef Zarządu Operacji Lądowych  w Dowództwie Wojsk Lądowych w Warszawie, Dowódca 15. Brygady Zmechanizowanej w Giżycku. Na stanowisko Szefa Centrum Planowania w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych wyznaczony został w 2007 r.

 

Marcin Zydorowicz

Wojewoda Zachodniopomorski


Marcin Zydorowicz, urodzony 18 września 1974 r. w Katowicach. Absolwent Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Pracę zawodową rozpoczął w 1998 r. współpracą z pełnomocnikiem ds. wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. W latach 1999 - 2007 zatrudniony w Regionalnej Kasie Chorych (Departament Komunikacji Społecznej, Departament Organizacyjno-Prawny). W 2003 r. rozpoczyna pracę w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, w 2007 r. zostaje zastępcą dyrektora Departamentu Zdrowia, a następnie dyrektorem Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.