MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Scenariusz ćwiczenia

Na potrzeby ćwiczenia opracowano scenariusz, w którym założono, że na terenie kraju istnieje poważne zagrożenie terrorystyczne,  związane z jego zaangażowaniem w walkę z międzynarodowym terroryzmem. Ugrupowania ekstremistów, które zagrażają krajowi, posiadają technologie oraz zdolności do wyprodukowania i użycia środków uznawanych za Broń Masowego Rażenia. Wydarzenia ostatnich dni,  tzn. udokumentowane próby przemytu i użycia tych środków,  potęgują poczucie zagrożenia wśród obywateli.

W zaistniałej sytuacji kryzysowej zbiera się Rząd, na posiedzeniu którego zapada decyzja o uruchomieniu Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania.

Podczas ćwiczenia ośrodki zarządzania kryzysowego rozgrywać będą aplikacyjne zdarzenia. Ćwiczone będą m.in. procedury postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii w elektrowni jądrowej w państwie ościennym, w sytuacji gdy skażenia, powstałe w wyniku tej awarii, rozprzestrzeniają się nad terytorium kraju. Rozegrane zostaną także epizody praktycznego działania z udziałem Jednostek Wojska, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego w następujących miejscach:

- Metro Warszawskie (stacja Młociny) - w wyniku rozpylenia nieznanej substancji chemicznej, porażeni zostają pasażerowie;
- Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie - w wyniku kolizji drogowej uszkodzony zostaje pojazd przewożący odpady promieniotwórcze. Do środowiska przedostaje się materiał aktywny promieniotwórczo;
- Reda Portu Świnoujście (Port Wojenny Świnoujście) - w następstwie zderzenia na morzu statku handlowego z kutrem rybackim,  stwierdzono wystąpienie skażeń chemicznych;
- 1 Brygada Pancerna  (Warszawa-Wesoła) - podejrzewa się zachorowania żołnierzy na ciężką odmianę sepsy;
- Stacja kolejowa w Brodnicy (praktycznie ul. Karbowska) - w wyniku kolizji uszkodzona zostaje cysterna kolejowa. Do środowiska przedostaje się materiał skażony chemicznie.