MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
PREZYDENCJA W RADZIE UE

1 lipca 2011 roku Polska objęła Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Na sześć miesięcy staliśmy się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i  odgrywamy kluczową rolę na wszystkich polach aktywności Unii Europejskiej. Polska jest odpowiedzialna za organizację spotkań UE, nadaje kierunek polityczny Unii.

Zwiększenie użyteczności grup bojowych; rozwój zdolności Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO), ang. Common Security and Defence Policy (CSDP) wzmocnienie unijnych zdolności dotyczących planowania i prowadzenia wojskowych oraz cywilnych operacji UE; wdrażanie inicjatywy "pooling and sharing", która ma na celu zacieśnienia współpracy wielonarodowej w rozwoju zdolności obronnych oraz pogłębienie współpracy UE ze wschodnimi sąsiadami w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony– to priorytety polskiej prezydencji w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony.  Dodatkowym elementem priorytetowym jest  wzmocnienie współpracy UE-NATO, jednak podjęcie konkretnych działań w tym obszarze uzależnione jest od postępu w innych kwestiach, bezpośrednio rzutujących na tę sferę (relacje turecko-cypryjskie).
 
W ramach obecnej struktury instytucjonalnej będziemy inicjować i aktywnie wspierać wypracowywanie przez Unię decyzji, które przyczynią się do dalszego przyspieszenia rozwoju Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony nie tylko w czasie trwania Prezydencji, ale także w perspektywie długoterminowej.

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Traktatem z Lizbony charakter polskiego przewodnictwa w sferze Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony różni się zasadniczo od roli, jaką będziemy odgrywać w tym okresie w innych obszarach. Całość prac będzie koordynowana przez Wysokiego Przedstawiciela UE ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa - Catherine Ashton i podległe jej struktury Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Państwo sprawujące przewodnictwo ma oczywiście większą możliwość zwrócenia uwagi na swoje oczekiwania względem WPBiO. Ich realizacja zależy jednak od gotowości Wysokiego Przedstawiciela do podjęcia konkretnych działań w tym kierunku, a przede wszystkim zgody pozostałych państw członkowskich UE.

***

kontakt dla mediów:
Dagmara Jarosławska, +48 22 6 840-003;
djaroslawska@mon.gov.pl;newsroom@mon.gov.pl


* * *

Oficjalny Portal Prezydencji - zobacz

Przewodnik dla mediów - zobacz