MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
Rada ds. Kobiet w SZRP - PEŁNOMOCNIK

Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w SZ RP
– Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet:

kmdr Bożena SZUBIŃSKA
00 – 909 Warszawa, Al. Niepodległości 218
tel. 22 / 687 – 42 – 03, tel. CA MON 874 – 203

Kmdr Bożena SZUBIŃSKA jest absolwentką Wydziału Farmacji Akademii Medycznej w Poznaniu (1979). Ukończyła także podyplomowe studia w zakresie bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej (2009).

Pełnienie służby wojskowej rozpoczęła w 1989 r., w 7. Szpitalu Marynarki Wojennej w Gdańsku-Oliwie. Po odbyciu przeszkolenia wojskowego, zorganizowanego przez Wojskową Akademię Medyczną, zajmowała różne stanowiska w korpusie medycznym oficerów służby zdrowia. Była m.in. starszym specjalistą ds. zaopatrzenia medycznego w Szefostwie Służby Zdrowia Logistyki Dowództwa Marynarki Wojennej (1995-2001), starszym specjalistą Zespołu Oficerów Medycznych Wielonarodowego Teatru Działań w Wojskowym Ośrodku Farmacji i Techniki Medycznej (2001-2002), szefem Wydziału Farmacji i Logistyki Medycznej Zarządu Wojskowej Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP (2002-2004), zastępcą naczelnego inspektora farmaceutycznego Wojska Polskiego (2004-2006), szefem Oddziału Farmacji i Logistyki Medycznej Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia (2007-2009).

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i ćwiczeniach, m.in. w międzynarodowych ćwiczeniach logistycznych „Cooperative Support” w Rumunii (1997), seminarium poświęconym ewakuacji aeromedycznej w Chorwacji (2004), szkoleniu logistycznym w Holandii, w szkoleniach w zakresie zamówień publicznych, zagadnień normalizacyjnych, projektowania norm obronnych, w przygotowaniach służby zdrowia do ćwiczenia „Stronge Resolve 2002”.

Posiada specjalizację Iº i IIº w zakresie farmacji aptecznej, a także organizacji zaopatrzenia medycznego wojsk. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w zakresie szkolenia sanitarnego i medycznego z podchorążymi Akademii Marynarki Wojennej.

Od 1999 r. jest współzałożycielką i przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP
─ organu opiniodawczo-doradczego kierownictwa MON w sprawach wojskowej służby kobiet. Reprezentuje kobiety-żołnierzy jako krajowy delegat Komitetu NATO ds. Równości Płci (NCGP). Od 2002 r. była osobą współodpowiedzialną w resorcie obrony narodowej za kontynuację realizacji Krajowego Programu Działań na Rzecz Kobiet oraz członkiem Komitetu Sterującego, realizującego program Unii Europejskiej w sektorze „Kobiety w Nauce”. Uczestniczyła w pracach Komitetu Kobiet w Siłach Zbrojnych NATO, poświęconych udziałowi kobiet w systemie kształtowania bezpieczeństwa i obronności. Brała udział ─ razem z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Statutu Kobiet i Mężczyzn ─ w V Europejskiej Konferencji Ministerialnej w Sprawie Równości Kobiet i Mężczyzn w Skopje (Macedonia), poświęconej udziałowi kobiet w procesie demokratyzacji, zapobiegania konfliktom i budowie pokoju na świecie. Współpracuje ze Stowarzyszeniem „Rodzina Wojskowa”, Parlamentarną Grupą Kobiet, środowiskami kombatanckimi, a także z licznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie równego traktowania płci oraz spraw obronności i bezpieczeństwa.

Przez kilka lat pełniła funkcję męża zaufania w Zarządzie Wojskowej Służby Zdrowia SG WP, a następnie Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. Jest autorką wielu publikacji nt. wojskowej służby zdrowia, a przede wszystkim problematyki wojskowej służby kobiet.

Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi i licznymi odznaczeniami resortowymi, Odznaką Dowódcy Marynarki Wojennej, statuetką Komitetu Kobiet w Siłach Zbrojnych NATO (otrzymaną za wkład w integrację kobiet z Sojuszem Północnoatlantyckim), Odznaką Męża Zaufania, odznaką pamiątkową Ministra Obrony Narodowej, odznaką pamiątkową Szefa Wojskowej Służby Zdrowia; wyróżniona Kodeksem Honorowym (2008). Dwukrotnie (w 2003 i 2004) znalazła się w rankingu miesięcznika „Home & Market” jako jedna z „50 Najbardziej Wpływowych Kobiet w Polsce”. W 2011 r. została uhonorowana „Buzdyganem” ─ prestiżowym wyróżnieniem, przyznawanym ludziom pracującym na rzecz umacniania obronności i bezpieczeństwa, kształtowania nowego wizerunku Sił Zbrojnych, udziału w misjach pokojowych i stabilizacyjnych, współpracy międzynarodowej oraz nauki i techniki wzmacniającej potencjał obronny kraju. Kapituła nagrody doceniła jej dorobek i nagrodziła ją „za reprezentowanie interesów kobiet całej polskiej armii nie tylko w Polsce, lecz także na arenie międzynarodowej".

Po dziesięciu latach pracy społecznej na rzecz środowiska kobiet żołnierzy, w 2009 r., po wybraniu jej na przewodniczącą Rady ds. Kobiet w SZ RP, decyzją ministra obrony narodowej została wyznaczona na stanowisko pełnomocnika ministra ON ds. wojskowej służby kobiet.