MON na FB i Twiterze MON na Facebook MON na Twitterze MON na G+
MON na YouTube MON na FlickR
LITPOLBAT

LITEWSKO-POLSKI BATALION SIŁ POKOJOWYCH

Fundamentem współpracy wojskowej pomiędzy Litwą i Polską było, zawarte 15 czerwca 1993 roku w Wilnie, porozumienie między Ministerstwem Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Ochrony Krain Republiki Litewskiej w sprawie ustanowienia dwustronnej współpracy wojskowej. Od 1993 roku rozpoczął się okres wymiany doświadczeń szkoleniowych i wspólnych ćwiczeń obejmujących szczebel drużyny i plutonu. Kontakty wojskowe pomiędzy Litwą i Polską uległy znacznemu ożywieniu z chwilą pojawienia się koncepcji utworzenia wspólnej jednostki wojskowej.

Z inicjatywą utworzenia litewsko-polskiego batalionu sił pokojowych wystąpił Prezydent Litwy Algirdas Brazauskas w czasie wizyty w Polsce w lutym 1995 roku. Utworzenie tego batalionu było najważniejszym wspólnym przedsięwzięciem w ramach zawartego wcześniej traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy pomiędzy Litwą i Polską. W czerwcu 1997 roku zostały powołane sztaby batalionu, które przeprowadziły ćwiczenia zgrywające - w Polsce w ramach ćwiczenia "Dzielny Orzeł", a na Litwie - "Amber Hope". Od 1 stycznia 1998 roku odbywało się szkolenie narodowych elementów składowych batalionu oraz ich zgrywanie. Polskie elementy wchodzące w skład Litewsko-Polskiego Batalionu Sił Pokojowych "LITPOLBAT" wydzielone zostały z 4 Suwalskiej Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego w Orzyszu będącej w strukturze 15 Warmińsko-Mazurskiej Dywizji Zmechanizowanej im. króla Władysława Jagiełły. Litewskie elementy wchodzące w skład "LITPOLBATU" wydzielono z Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej im. Wielkiej Księżnej Litewskiej Biiute w Ałytus będącego w strukturze Brygady Piechoty Zmotoryzowanej "Żelazny Wilk".

Litewsko-Polski Batalion Sił Pokojowych "LITPOLBAT" przeznaczony był do utrzymania i przywracania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz do udziału w misjach pokojowych w akcjach humanitarnych ratowniczych, podejmowanych m.in. przez ONZ, OBWE, UZE lub NATO. 31 grudnia 1998 roku batalion osiągnął gotowość do wykonywania zadań w ramach misji pokojowych, a 14 kwietnia 1999 roku otrzymał sztandar od prezydentów Litwy i Polski. Żołnierze z litewskiej części "LITPOLBAT" wykonywali zadania mandatowe w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Międzynarodowych Siłach Stabilizacyjnych w Iraku. Aktualnie 30 osobowy pluton żołnierzy litewskich działa w składzie Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie.